Potencijali poduzeća

dr. sc. Nidžara Osmanagić Bedenik

recenzenti: prof. dr. sc. Vilim Ferišak, prof. dr. sc. Pere Sikavica

godina izdanja: © 1993. (prvo izdanje) - biblioteka: Management
format: 16 x 24 cm; opseg: 210 stranica; uvez: tvrdi
ISBN 953-180-000-6; CIP: UDK -


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Središnja tema je poduzeće i uspjeh njegova poslovanja s naglaskom na holističkom pristupu. Nakon teorijskih objašnjenja osnovnih pojmova, prikazuju se rezultati empirijskih istraživanja (660 poduzeća u Hrvatskoj), a na primjeru konkretnog poduzeća prikazuju se primjena metoda i tehnika mjerenja uspjeha poduzeća.

Iz predgovora
  Analiza potencijala poduzeća čini integrativni dio procesa upravljanja i odlučivanja u poduzeću. Pomoću analize potencijala dolazi se do spoznaje o značajkama poslovnog procesa, na temelju koje je moguće tragati za odgovorima na pitanje gdje se nalazi određeno poduzeće (polazna pozicija poduzeća), kamo ide i kamo bi moglo ići (vizija razvoja) te kojim putem bi se moglo doći do željene pozicije (strategija razvoja). (...)
  Budući da analiza potencijala predstavlja suvremeni dijagnostički instrument u poslovnoj ekonomiji, to se posebna pozornost posvećuje poimanju potencijala i analize potencijala, njenoj važnosti i ulozi te metodološkom aspektu. Kako ocjenjivanje boniteta predstavlja ocjenjivanje kvalitete poslovnog procesa u poduzeću, to se i na primjeru različitih postupaka ocjenjivanja boniteta (u svijetu i u nas) ilustrira promjena u načinu gledanja na poduzeće te prikazuje suvremeni postupak ocjene boniteta na primjeru velikih njemačkih banaka a koji, zapravo, predstavlja primjenu analize potencijala.
  Pokazatelji o poslovanju poduzeća imaju nezaobilaznu ulogu i važnost. Nerazumijevanje suštine poslovnog procesa te jednostavnost formiranja pokazatelja utjecali su na stvaranje njihova gotovo nepreglednog mnoštva. Pojašnjenje pojma pokazatelja i standardna vrijednost pokazatelja nužno je za razumijevanje hijerarhijskih upravljačkih veličina: likvidnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti te ADT-sustava pokazatelja prikladnih za analizu, dijagnozu i terapiju u poslovanju poduzeća.

Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

O autorici (otvara se u novom prozoru)

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


G. Pavelin: Odnosi s javnošću u funkciji potpore arhivskom menadžmentu i menadžmentu događanja
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
 
K. Peračković: (Za)što raditi u postindustrijskom društvu? - Promjene u društvenoj podjeli rada na početku 21. stoljeća
 
A.-M. Boromisa: Od troškova do koristi - Analiza troškova i koristi u pripremi projekta
 
K. K. Reardon: Interpersonalna komunikacija - gdje se misli susreću
 
R. Wubbolding: Kako uspješno voditi ljude - Što reći kad ono što govorite nije djelotvorno
 
S. Adubato, T. F. DiGeronimo: Govorite iz srca - Budite svoji i postignite rezultate