Vlasništvo - poduzetništvo - management

prof. dr. sc. Josip Deželjin, dr. sc. Vidoje Vujić

recenzenti: akademik Adolf Dragičević, prof. dr. sc. Marčelo Dujanić, prof. dr. sc. Ivan Sever
suizdavač: Sveučilište u Rijeci

godina izdanja: © 1995. (drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje) - biblioteka: Management
format: 16 x 23 cm; opseg: 216 stranica; uvez: meki
ISBN 953-180-024-3; CIP: UDK -


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

   U knjizi se objašnjavaju osnovni pojmovi - vlasništvo, poduzetništvo, management; njihove bitne sastavnice, povijesni oblici i razvitak; procesi upravljanja poduzećem; procesi pretvorbe vlasničkih i poduzetničkih oblika...

Iz predgovora
  Na našim je prostorima tržišna ekonomija bila desetljećima ograničavana, a time i poduzetništvo, pa i management u suvremenom poimanju tih kategorija. One nisu našle odgovarajuće mjesto ni u ekonomskoj teoriji niti u nastavnim programima. U svezi s tim zamjetna je određena praznina u znanjima i iskustvima naših realnih i potencijalnih poduzetnika i managera. Još je manje iskustva glede pretvorbi jednih u druge vlasničke oblike, a pogotovu iz društvenoga u privatno vlasništvo, te društvenih poduzeća u različite osobne i kapitalske oblike poduzetničke organizacije.
  Tome treba dodati da svjetsko iskustvo govori protiv mehaničkog prenošenja tuđih iskustava i rješenja koja su proizlazila i razvijala se u posve drugim uvjetima, okolnostima i motivacijama bez stvaralačkih adaptacija domaćim uvjetima i ciljevima.
  Upravo izloženo stanje i potrebe koje iz toga logično proizlaze bile su izazov piscima ove knjige. Željelo se našoj znanstvenoj i stručnoj javnosti, studentima te posebice potencijalnim poduzetnicima i managerima na jednome mjestu pružiti saznanja o navedenim kategorijama i njima primjerenim aktivnostima i promišljanjima.


Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Područja: fakulteti, instituti, zavodi * posao, upravljanje, komuniciranje

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


S. Adubato, T. F. DiGeronimo: Govorite iz srca - Budite svoji i postignite rezultate
 
A.-M. Boromisa: Od troškova do koristi - Analiza troškova i koristi u pripremi projekta
 
W. Glasser: Teorija izbora - nova psihologija osobne slobode
 
B. Pavelin: Odnosi s javnošću u funkciji potpore arhivskom menadžmentu i menadžmentu događanja
 
K. Peračković: (Za)što raditi u postindustrijskom drušvu? - Promjene u društvenoj podjeli rada na početku 21. stoljeća
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
 
R. E. Wubbolding: Kako uspješno voditi ljude - Što reći kad ono što govorite nije djelotvorno