Hrvatska politološka tradicija - prinosi za povijest hrvatske politologije (zbornik izvornih radova)

zbornik radova

priređivači:
dr. sc. Anđelko Milardović, mr. sc. Tihomir Cipek, Marinko Šišak
recenzenti: prof. dr. sc. Ante Pažanin, prof. dr. sc. Davor Radin

godina izdanja: © 1995. (prvo izdanje) - biblioteka: Politologija
format: 16 x 24 cm; opseg: 300 stranica; uvez: tvrdi
ISBN 953-180-025-1; CIP: UDK -


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

   Knjiga predstavlja dio temelja hrvatske politološke misli. Izvorni radovi o politici i državi - Nikole Gučetića, Ante Starčevića, Đure Basaričeka, Stjepana Radića, Ladislava Polića, Josipa Andrića, Josipa Nagyja i Frana Milobara.

Iz predgovora
   Kriteriji kojima smo se rukovodili u odabiru tekstova za ovu knjigu su dvojaki: prvo, preko Gučetića smo htjeli ukazati na to da počeci hrvatske političke misli sežu nekoliko stoljeća unatrag. Drugo, htjeli smo objaviti manje poznate autore i njihova važna djela iz doba kada je politologija u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi počela svoj razvitak kao samosvojna znanost. Pokazalo se da hrvatska politička misao u ovom stoljeću ima vrlo značajne predstavnike koji su s jedne strane bili nositelji osmišljavanja hrvatske nacionalne svijesti i državne samosvojnosti, a s druge su strane u teorijskim razmatranjima bili u potpunosti u skladu s europskim teorijskim sklopovima i politologijskim spoznajama.
   Odabrani tekstovi u teorijskom i praktičnom smislu tematiziraju politiku i političku znanost a najbliži su "institucionalnom" proučavanju politologije. U tom se pogledu kao kuriozum može navesti da su autori uvršteni u ovaj odabir bili većinom i sveučilišni profesori.


Sadržaj knjige
Predgovor
  Kratka povijest politologije
  Skica za povijest hrvatske politologije
  Zašto ovakav izbor?
  O autorima i djelima
Izvorni politološko-politički tekstovi
  Nikola Gučetić: Građanska upozorenja za vladanje državama
  Nikola Gučetić: Akt Marije Terezije o osnivanju političko-kameralnog studija
  Ante Starčević: Politika
  Đuro Basariček: O državi
  Stjepan Radić: Državna i narodnosna ideja s gledišta socijalnih znanosti
  Stjepan Radić: Ustav Neutralne seljačke republike Hrvatske
  Ladislav Polić: O razvoju demokratske misli
  Josip Andrić: Politika kao nauka
  Josip Nagy: Sistem politike   Fran Milobar: Država i narod. Egzekutiva i parlament. Autoritet i sloboda.
Kazalo imena


Područja: fakulteti, instituti, zavodi * društvo u kojemu živimo * Hrvatska i regija - nekada i sada

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


T. Cipek, J. Vrandečić (ur.): Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji
 
T. Cipek: Ideja hrvatske države u političkoj misli Stjepana Radića
 
B. Boban: Stjepan Radić u vrijeme Prvoga svjetskog rata
 
R. Burger: Mala povijest prošlosti - Pironistička skica povijesnog uma - Eseji
 
S. P. Ramet: Balkanski Babilon - Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva pada
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
 
S. P. Ramet: Čija demokracija? - Nacionalizam, religija i doktrina kolektivnih prava u srednjoj i jugoistočnoj Europi 1989. godine