Manageri i privatizacija - Sociološki aspekti preuzimanja poduzeća

dr. sc. Drago Čengić

recenzenti: prof. dr. sc. Drago Gorupić, prof. dr. sc. Josip Županov


godina izdanja: © 1995. (prvo izdanje) - biblioteka: Management
format: 16 x 23 cm; opseg: 186 stranica; uvez: meki
ISBN 953-180-030-6; CIP: UDK -


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

   U prvome dijelu - Privatizacija i managersko preuzimanje poduzeća - autor objašnjava pojave managerskog preuzimanja poduzeća (MBO) i preuzimanje poduzeća od strane njihovih zaposlenih (EBO) kao pojave koje obilježavaju novu razvojnu fazu kapitalizma. Te su pojave vezane, prije svega, uz privatizaciju, koju s toga gledišta autor analizira - na temelju tuđih i vlastitog istraživanja - u Velikoj Britaniji, Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj i Slovačkoj, a drugi je dio vezan uz privatizaciju i managersko preuzimanje poduzeća u Hrvatskoj.

Uvodne napomene
  U ovoj je knjizi riječ o tematici koja još sadržajno nije potpuno razvijena, ali se njezin oblik već nazire. Riječ je, naime, o pokušaju da se na jednom specifičnom predmetu, kao što je "preuzimanje poduzeća od strane managera", barem donekle osvijetli proces uključivanja hrvatskog društva u (moderni) kapitalizam.
  Početna mi je namjera bila istražiti sociološke aspekte preuzimanja poduzeća u kontekstu transformacije hrvatskog društva u moderno tržišno društvo. Kako je preuzimanje poduzeća u našim prilikama neposredno povezano s modelom privatizacije bivše društvene/državne imovine, bilo je nemoguće govoriti o toj temi bez istodobnog tematiziranja privatizacije. Stoga u ovome radu govorim o preuzimanju poduzeća od strane managera u kontekstu privatizacijskog procesa, ali i o privatizaciji u kontekstu managerskog preuzimanja društvenih/državnih poduzeća. Nemoguće je govoriti o jednoj temi a ne dotaknuti se druge, jer je riječ o dvjema stranama istog problemskog sklopa.
  Prijelaz od socijalističkoga ka tržišnom gospodarstvu, kao sastavnom dijelu sveobuhvatnih političkih i ideoloških promjena u istočnoj Europi, još se pokazuje bolnim procesom. Sve bivše komunističke države obznanile su vjeru u kapitalistički tržišni sustav; uvjerenje je često to snažnije što su manje tržišnih institucija stvarno imale. Prvi rezultati zasad su neizvjesni, pa i "razočaravajući". Zapravo, lošim su se pokazala samo pogrešna očekivanja. Brojnim se pojedincima bitno snizio životni standard, proizvodnja je u opadanju, raste broj nezaposlenih, pogoršana je raspodjela dohotka.
  Oduševljenje zapadnih zemalja političkim slobodama i gospodarskim promjenama u istočnoj Europi bitno je splasnulo kada je postalo jasno da će količina novca potrebnog za "bijeg iz komunizma", značajno nadmašiti raspoložive financijske izvore. Da ne spominjemo još i zaprepaštenost vladajućih političkih elita Zapada pred tezom da bi donedavne "patuljke s Istoka" trebalo tretirati kao ravnopravne partnere...!
  Svima nama koji smo u tom čudnom "društvenom laboratoriju", u kojem je cilj načelno jasan (modernizacija društva) a putovi njegova ostvarenja često neraspoznatljivi, dano je da na svojim leđima iznesemo bolju sutrašnjicu. Ako ovaj rad pridonese iole boljem razumijevanju procesa što na različite načine iskušavamo i osjećamo, uloženi napori neće biti uzaludni.


Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Područja: fakulteti, instituti, zavodi * posao, upravljanje, komuniciranje * društvo u kojemu živimo

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


B. Jokić: Poduzeće u promjeni - Mijenjanje stavova, shvaćanja i ponašanja
 
S. P. Ramet, D. Matić: Demokratska tranzicija u Hrvatskoj - transformacija vrijednosti, obrazovanje, mediji
 
A.-M- Boromisa: Od troškova do koristi - Analiza troškova i koristi u pripremi projekta
 
K. Peračković: (Za)što raditi u postindustrijskom društvu? - Promjene u društvenoj podjeli rada na početku 21. stoljeća
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
 
S. P. Ramet: Čija demokracija? - Nacionalizam, religija i doktrina kolektivnih prava u srednjoj i jugoistočnoj Europi 1989. godine
 
S. P. Ramet: Balkanski Babilon - Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva pada