Javno mnijenje - teorije i istraživanje

dr. sc. Vesna Lamza-Posavec


recenzenti: prof. dr. sc. Pavao Novosel, prof. dr. sc. Miroslav Vujević

godina izdanja: © 1995. (prvo izdanje) - biblioteka: Politologija
format: 16 x 24 cm; opseg: 214 stranica; uvez: meki
ISBN 953-180-040-5; CIP: UDK -


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

   Knjiga je podijeljena u tri dijela. U prvome se raspravljaju teorijske odrednice pojma javno mnijenje, u drugome se javno mnijenje razmatra kao predmet empirijskih istraživanja, a u trećemu se analizira valjanost istraživanja javnog mnijenja u Hrvatskoj. Na kraju se, osim bogate literature s toga područja, donose Preporuke za istraživanje valjanosti.

Iz recenzija
  Sa stajališta znanstvenog doprinosa knjiga pruža velik broj posve novih uvida, posebno vezanih uz razvoj naše demokracije i uvođenje odgovarajućih instrumenata za njezino adekvatno funkcioniranje. Nema nikakve sumnje da ovaj rad u tom smislu znači pionirski pothvat, čijim će se rezultatima služiti znanost, ali i praksa u idućim desetljećima. (prof. dr. sc. Pavao Novosel)
  Teorijski dio knjige zasnovan je na relevantnoj svjetskoj literaturi. Izabran je važan problem istraživanja koji je obrađen na primjeren način. Riječ je o vrlo kvalitetnom radu koji može korisno poslužiti kao literatura studentima društvenih znanosti u pripremanju ispita iz metodologijskih predmeta, a također i onima koji se već bave istraživanjima javnog mnijenja. (prof. dr. sc. Miroslav Vujević)


Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Područja: fakulteti, instituti, zavodi * društvo u kojemu živimo * Hrvatska i regija - nekada i sada

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


J. Kodrnja: Nimfe, Muze, Eurinome - Društveni položaj umjetnica u Hrvatskoj
 
I. Grdešić: Političko odlučivanje
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
 
S. P. Ramet, D. Matić (ur.): Demokratska tranzicija u Hrvatskoj - transformacija vrijednosti, obrazovanje, mediji
 
K. Peračković: (Za)što raditi u postindustrijskom društvu? - Promjene u društvenoj podjeli rada na početku 21. stoljeća
 
A. Leburić, I. Tomić-Koludrović: Nova političnost mladih
 
A. Halmi: Teorije i metode socijalnog rada - Prilozi za studij metodologije socijalnog rada