Afazija - progovorimo ponovno - logopedski priručnik

Zvjezdana Maček Trifunović, Suzana Jelčić Jakšić


recenzenti: prof. dr. sci. B. Brestovci, doc. dr. S. Podobnik-Šarkanji, prim. dr. sci. V. Šerić

godina izdanja: © 1996. (prvo izdanje) - biblioteka: Komunikologija
format: 21 x 29 cm; opseg: 134 stranice; uvez: spiralni
ISBN ISBN 953-180-048-0; CIP: UDK -


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Afazija - riječ grčkog podrijetla i znači gubitak sposobnosti govorenja ili poremećaj govora i jezika. Priručnik se sastoji iz šest dijelova od kojih svako obrađuje određeno područje govorno-jezične komunikacije, a zadaci su postavljeni od jednostavnih prema složenima. Zadaci su postavljeni tako da se na njih može odgovoriti gestom, pokretom, mimikom, riječju ili cijelom rečenicom, ovisno o govornim mogućnostima pacijenta.

Iz recenzija
   Priručnik Afazija - progovorimo ponovno napisan je stručno i metodološki prikladno za uporabu u procesu rehabilitacije osoba s afazijom. Vježbe i zadaci primjereni su i po težini i stručnosti poteškoćama koje se pojavljuju u takvih osoba. Ilustracije pojašnjavaju zadaće i izvanredno se uklapaju u cjelokupni sadržaj. Tekst omogućuje kreativan pristup i stručnjaku i članovima obitelji osobe s afazijom. (Prof. dr. sci. Behlul Brestovci)
   Iako je priručnik namijenjen prije svega logopedima, njime će se moći služiti i liječnici, psiholozi i pedagozi, kao i obitelji osoba s afazijom, pa i sam bolesnik, ovisno o stupnju oštećenja. Knjiga će biti korisna i svim ostalim osobama u zdravstvu koje dolaze u kontakt s bolesnikom koji ima poteškoće u uspostavljanju komunikacije s okolinom. (Prim. dr. sci. Vesna Šerić)
   Priručnik Afazija - progovorimo ponovno predstavlja stručno-edukativni tekst, jedinstven u nas, pisan za logopede i bolesnike afazičare kao neizostavni dio u rehabilitaciji govora. U priručniku se daje i prikaz moderne literature iz područja rehabilitacije govora s mogućnošću dubljeg pristupa i daljnjeg proučavanja ovog problema. (Doc. dr. Slava Podobnik-Šarkanji)

O autoricama
   Zvjezdana Maček Trifunović rođena je 1949. godine u Zagrebu gdje je pohađala osnovnu školu, gimnaziju i Fakultet za defektologiju - Odsjek za logopediju.
   Od lipnja 1974. godine radi u Klinici za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju KB "Sestre milosrdnice" u Zagrebu, na poslovima dijagnostike i rehabilitacije govorne komunikacije djece i odraslih afazičnih bolesnika.
   U svojstvu konzilijarnog logopeda provodi polisenzornu logopedsku stimulaciju pacijenata još za vrijeme njihova boravka na odjelima intenzivne skrbi Klinike za neurologiju i Zavoda za neurokirurgiju u istoj bolnici.
   Suzana Jelčić Jakšić rođena je 1962. godine u Zagrebu gdje se i školovala, te 1986. diplomirala na Fakultetu za defektologiju - Odsjek za logopediju. Nakon pet godina rada s učenicima i odraslim osobama s teškoćama u govornoj komunikaciji u Zavodu za zaštitu zdravlja grada Zagreba, od 1991. godine je logoped u Službi za mentalno zdravlje djece i mladeži Klinike za dječje bolesti Zagreb.


Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


R. D. Davis, E. M. Braun: Dar disleksije
 
A. Zorić, K. Pavičić Dokoza: Kako D postaje R - logopedski priručnik
 
M. Ljubetić: Važno je znati kako živjeti - Rano otkrivanje poremećaja u ponašanju predškolske djece
 
M. Peteh, V. Štajcer Blatarić: Poslovice za predškolce - Dragocjena zrnca mudrosti
 
A. Došen Dobud: Dijete - istraživač i stvaralac
 
I. McDermot, W. Jago: NLP učitelj - Cjelovit vodič za osobnu dobrobit i profesionalni uspjeh
 
M. Peteh: Zlatno doba brojalice