Narkomani - smrtopisi

dr. sc. Dražen Lalić; dr. sc. Mirjana Nazor

recenzenti: prof. dr. sc. Srđan Vrcan, dr. sc. Furio Radin
korice: Mario Lalich; ilustracije: A. Ćurin, D. Ercegović, P. Grimani, T. Kodrić, R. Tanjga

godina izdanja: © 1997. (prvo izdanje) - biblioteka: Sociologija
format: 16 x 23 cm; opseg: 276 stranica; uvez: meki
ISBN 953-180-053-7; CIP: UDK 316.624.(497.5 Split)


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Knjiga je posebno zanimljiva i vrijedna po tome što u svom najvećem dijelu nastoji prikazati fenomen ovisnosti kroz prizmu iskustava i stajališta samih ovisnika, pa se tako javnosti pruža mogućnost da stekne uvid u fenomen ovisnosti onako kako ga doživljavaju i proživljavaju sami ovisnici. Knjiga ima sva obilježja jasno i dosljedno humanistički angažiranog rada koji se sa stajališta ovisnika može doživjeti kao otvoreno uho za teške probleme kako ih oni doživljavaju i kao pružena ruka. (prof. dr. Srđan Vrcan)
Knjigu smatram važnim štivom, koje bi morali pročitati ne samo oni koji se na neposredan ili posredan način profesionalno bave problemom ovisništva o drogama (psiholozi, sociolozi, liječnici, nastavnici, socijalni radnici, svećenici itd.) nego prije svega roditelji i mladi. Rukopis ocjenjujem značajnim doprinosom istraživanju i populariziranju ove iznimno značajne problematike. (dr. Furio Radin)


Iz predgovora
  Osnovni razlog zbog kojega su, nadamo se više uspješno nego neuspješno, prevladane različite poteškoće i ovaj projekt poslije dugotrajnog rada realiziran, sadržan je u samim početnim motivima istraživača. Naime, na odluku da što temeljitije ispitamo ovisnost o heroinu i zlouporabu droge među mladima bili smo potaknuti osobnom zabrinutošću eskalacije toga problema u Splitu i u Hrvatskoj. Našu je zabrinutost pojačavala i prosudba da se o zlouporabi droge, posebno o ovisnosti o heroinu, u nas ne zna dostatno, što bitno ometa društvena nastojanja na suzbijanju tog problema. Limitiranost spoznaja dolazila je - i još dolazi, usprkos recentnim naporima brojnih kolega - do izražaja i među onima koji su u prvim crtama tih nastojanja: u radovima i intervjuima znanstvenika i stručnjaka, napisima i emisijama novinara, istupima političara, djelovanju policajaca i sudaca, načinima na koje liječnici pokušavaju pomoći ovisnicima, itd. Realiziranjem ovoga istraživanja pokušali smo dati doprinos naporima da se nedvojbeno složeni fenomen zlouporabe droge temeljitije upozna; nastojali smo ostvariti interdisciplinarni uvid u taj fenomen, tj. ispitati ga koristeći postignuća različitih znanstvenih disciplina; trudili smo se doznati što pripadnici mladoga pokoljenja misle i osjećaju o tom problemu s kojim se upravo oni najviše suočavaju, pri čemu smo najveću pozornost, korištenjem metode životne povijesti, usmjerili na ovisnike o heroinu. No, ni jednoga trenutka nismo mislili da smo u stanju ispitati cjelinu toga krajnje složenoga problema koji se po mnogo čemu odnosi na tzv. krajnja pitanja i, slijedom toga, dotiče mračnu i tajnovitu liniju između života i smrti, između Erosa i Thanatosa. U tome je smislu životne povijesti ovisnika o heroinu, možda, opravdanije motriti kao svojevrsne smrtopise nego kao životopise, što nipošto ne znači da nije moguće ozdraviti od te bolesti.

Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

O autorima (otvara se u novom prozoru)

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


A. Leburić, I. Tomić-Koludrović: Nova političnost mladih
 
S. P. Ramet: Balkanski Babilon - Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva pada
 
B. Klapež: Živjeti bez droge - Primjena teorije izbora i realitetne terapije u radu s ovisnicima
 
N. Johnstone: Glava puna t(c)uge - Ispovijest
 
W. Glasser: Nesretni tinejdžeri - Način na koji roditelji i učitelji mogu doprijeti do njih
 
E. P. Good: Kako pomoći klincima da si sami pomognu
 
W. Glasser: Pozor! Psihijatrija može biti opasna za vaše mentalno zdravlje