Osnove ekonomije - Priručnik za studij ekonomije po Samuelsonu

prof. dr. Svetislav Polovina, doc. dr. Đuro Medić


recenzenti: doc. dr. Mirjana Dragičević, doc. dr. Branko Kovačević

godina izdanja: © 1998. (prvo izdanje) - biblioteka: Ekonomija
format: 16 x 23 cm; opseg: 300 stranica; uvez: meki
ISBN ISBN 953-180-066-9; CIP: UDK 330.1 (075.8)


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Knjiga je koncipirana kao nastavni priručnik prije svega za profesore i studente ekonomije koji već nekoliko godina kolegij ekonomije predaju po udžbeniku Ekonomija, američkih profesora P. Samuelsona i W. Nordhausa (Mate, Zagreb). Autori, predavači na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, osmislili su priručnik s namjerom da studentima olakšaju svladavanje opsežne i složene ekonomske problematike. Priručnik je (kao i udžbenik) podijeljen u 39 poglavlja. Poslije kraćeg izlaganja teme poglavlja, navode se raznovrsni zadaci za razumijevanje i učvršćivanje gradiva, a na kraju poglavlja navedeni su odgovori na postavljena pitanja.

Iz predgovora
   U pisanju priručnika uzor su nam bili slični priručnici koji prate svaki značajniji udžbenik ove vrste u SAD-u. U njima su poslije kraćega ili širega sažetka dane vježbe i zadaci radi utvrđivanja i lakšeg svladavanja nastavnih tema. Takav smo model primijenili i u ovom priručniku. Poslije formiranje osnovnih ciljeva izlaganja, u svakom je poglavlju dan kraći prikaz njegova sadržaja. Iz sadržaja proizlaze zadaci u kojima najprije treba nadopuniti pojedine definicije i tvrdnje te odrediti temeljne pojmove. Drugu skupinu zadataka čine oni u kojima studenti trebaju ocijeniti jesu li pojedine tvrdnje točne ili netočne. Treću skupinu čine zadaci u kojima studenti trebaju pronaći ispravan odgovor između nekoliko ponuđenih. Na kraju se nalaze numerički zadaci i problemi koji konkretiziraju sadržaj poglavlja. U nekim zadacima, pogotovo u dijelu priručnika o makroekonomiji, korišteni su konkretni statistički podaci gospodarstva Hrvatske i SAD-a čime se studentima nastojala približiti postojeća ekonomska stvarnost.

Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


J, Deželjin, V. Vujić: Vlasništvo - poduzetništvo - management
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
 
K. Peračković: (Za)što raditi u postindustrijskom društvu? - Promjene u društvenoj podjeli rada na početku 21. stoljeća
 
A.-M. Boromisa: Od troškova do koristi - Analiza troškova i koristi u pripremi projekta
 
K. K. Reardon: Interpersonalna komunikacija - gdje se misli susreću
 
W. Glasser: Teorija izbora - nova psihologija osobne slobode
 
Govorite iz srca - Budite svoji i postignite rezultate