Poduzetnički menedžment - Izazov, rizik, zadovoljstvo

prof. dr. sc. Jadranka Deželjin, prof. dr. sc. Josip Deželjin
prof. dr. sc. Marčelo Dujanić, mr. sc. Hrvoje Tadin, dr. sc. Vidoje Vujić


recenzenti: dr. sc. G. Družić, prof. dr. sc. V. Nanut, prof. dr. sc. P. Sikavica
suizdavači: HITA-consulting, Zagreb; MEP-consult, Zagreb; Sveučilište u Rijeci, Rijeka

godina izdanja: © 1999. (prvo izdanje) - biblioteka: Management
format: 16 x 23 cm; opseg: 272 stranice; uvez: meki
ISBN 953-180-074-X; CIP: UDK 65.012.4 (075.8)


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Poduzetništvo i poduzetnik promatraju se u sklopu znanstvenih, ekonomskih, tržišnih, socijalnih, organizacijskih, kadrovskih, obrazovnih i ostalih promjena u vezi s postignućima što ih nosi suvremeno doba u kojemu znanje i ljudski potencijal postaju osnovnom proizvodnom snagom društva. Poduzetništvo i menedžment danas prelaze granice gospodarstva, proširujući se na sva područja djelovanja u društvu, među kojima se uspostavlja sve veća povezanost, tj. ovisnost o akciji i postizanju učinka. Knjiga izravno komunicira s nastojanjima RH u stvaranju programa poticanja poduzetništva, pa je stoga priručnik za menedžere i poduzetnike svih razina.

Iz sažetka
  Vrijeme u kojemu se danas živi i u kojemu će se živjeti u trećemu tisućljeću vrijeme je promjena. One su vrlo opsežne, duboke i brze. Događaju se u gotovo svim sferama i područjima ljudskog djelovanja i življenja. Bez obzira na uzroke, sve su te strukturne promjene, kao i njihove posljedice, ponajviše ekonomske naravi. To se na područje poduzetništva i menedžmenta odražava do te mjere da su se njihovi oblici i odnosi razvili do pojave poduzetničkog menedžmenta.
  Za poduzetnički menedžment vezani su neizvjesnost, rizik i odgovornost za poslovne i razvojne pothvate, ali i zadovoljstvo postignutim i zadovoljstvo zbog sudjelovanja u tom stvaralačkom procesu. Moderan i uspješan poduzetnički menedžer obdaren je kreativnošću i inovativnošću. Nezadovoljan osrednjošću, ispunjen je željom za promjenama i uspjehom. Sposoban je učiniti poduzeće poduzetnim, fleksibilnim i adaptibilnim promjenama u okruženju, tržišno usmjerenim, kojemu su u središtu pozornosti kupci i dobavljači. On mora znati odabrati suradnike, zadužiti ih odgovarajućim poslovima, znati komunicirati i surađivati s ljudima, slušati i razmatrati njihove stavove i mišljenja, motivirati ih za rad, primjereno nagrađivati, osiguravati njihovo stalno stručno usavršavanje i pravodobno napredovanje.
  Dolazi do pomaka od "upravljačkog" prema poduzetničkom gospodarstvu. Mala poduzeća dobivaju sve veće značenje, što se ogleda u otvaranju novih radnih mjesta, u broju inovacija, kao i u njihovu udjelu u stvaranju dodane vrijednosti, u promjenama obujma i strukture ponude na tržištu.
  Upravljanje prerasta u svojevrsnu primjenu tehničko-tehnoloških znanja, a vođenje postaje sve značajnijom podfunkcijom rukovođenja. Uspješno upravljanje postaje važnijim od raspolaganja resursima. Rutinski, fizički, izvršni rad iz procesa proizvodnje prelazi na robote i ostale inteligentne strojeve. Širi se uslužni sektor, a materijalna se proizvodnja sve više dematerijalizira, dok intelektualni kapital dobiva na značenju.

Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:

<

S. Adubato, T. F. DiGeronimo: Govorite iz srca - Budite svoji i postignite rezultate
 
A.-M. Boromisa: Od troškova do koristi - Analiza troškova i koristi u pripremi projekta
 
I. McDermott, W. Jago: NLP učitelj - Cjelovit vodič za osobnu dobrobit i profesionalni uspjeh
 
R. E. Wubbolding: Kako uspješno voditi ljude - Što reći kad ono što govorite nije djelotvorno
 
K. K. Reardon: Interpersonalna komunikacija - gdje se misli susreću
 
W. Glasser: Teorija izbora - nova psihologija osobne slobode
 
D. Barnes Boffey: Nanovo se stvoriti