Mladi na margini društva i politike

dr. sc. Vlasta Ilišin

recenzenti: prof. dr. sc. Ivan Šiber, akademik Josip Županov


godina izdanja: © 1999. (prvo izdanje) - biblioteka: Politologija
format: 16 x 23 cm; opseg: 266 stranica; uvez: meki
ISBN 953-180-078-2; CIP: UDK 316.346-053.6:32


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Mladež pripada u jedan od društvenih fenomena o kojemu svi nešto znaju i osjećaju se pozvanima o njemu meritorno prosuđivati. To proizlazi iz činjenice što je mladost iskustvo kroz koje prolazi ili je prošao svaki čovjek. O mladima se najčešće govori u povodu nekih devijantnih pojava ili ekscesnih ponašanja. Na taj se način u žižu interesa stavlja tzv. problematična mladež i preko nje zaključuje i o onoj tihoj većini, tzv. pristojnoj mladeži, koja tavori na marginama društva i njegova interesa.

Iz predgovora
  Ambicija je ove knjige afirmirati zanemarenu mladež i revitalizirati znanstveno i društveno zanimanje za mlade kao specifičnu i relevantnu društvenu grupu. Središnja je tema ove studije djelovanje mladeži u političkim institucijama jednostranačkoga i višestranačkoga političkog sustava, pri čemu se to djelovanje promatra kao pokazatelj marginalnoga društvenog statusa suvremene mladeži.
  Knjiga je strukturirana u pet zasebnih poglavlja. Prvo poglavlje obuhvaća dva veća podpoglavlja - u prvome od njim mladež se analizira kao društveni fenomen, a drugo je posvećeno teorijskim raspravama o mladeći kao političkom fenomenu. Tema je drugoga poglavlja suvremena britanska mladež. U trećemu poglavlju analizira se hrvatska mladež u socijalističkom društvu s posebnim naglaskom na posljednjoj dekadi. Četvrto je poglavlje također usredotočeno na hrvatsku mladež, ali u tranzicijskom okruženju. Peto poglavlje koncipirano je kao sinteza dobivenih rezultata komparativne analize i rasprava o najvažnijim spoznajama do kojih se došlo. Formulirani su zaključci šire naravi i na njima utemeljene prognoze kao i prijedlozi za moguće poboljšanje participacije mladih u demokratskome političkom životu.

O autorici
  Vlasta Ilišin rođena je 1954. godine u Vinkovcima. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Od 1979. do 1984. radila je kao stručni suradnik te voditelj Znanstveno-istraživačkog odsjeka Centra društvenih djelatnosti SSOH-a u Zagrebu. Od 1984. do 1986. bila je direktorica Centra za istraživačku, dokumentacijsku i izdavačku djelatnost SSOJ-a u Beogradu. Od 1986. radi u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, a od 1992. godine stalni je vanjski suradnik u nastavi na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
  Istraživanjima mladih i njihovih problema kontinuirano se bavi od početka osamdesetih godina. Do sada je, kao suradnik ili voditelj, sudjelovala u realizaciji petnaest znanstvenih projekata. Bila je koautor u šest knjiga i znanstvenih studija a objavila je više od četrdeset znanstvenih i stručnih članaka u časopisima i zbornicima.

Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


V. Vujčić: Politička kultura i politička socijalizacija
 
A. Leburić, I. Tomić-Koludrović: Nova političnost mladih
 
S. P. Ramet, D. Matić (ur.): Demokratska tranzicija u Hrvatskoj - transformacija vrijednosti, obrazovanje, mediji
 
J. Kodrnja: Nimfe, Muze, Eurinome - Društveni položaj umjetnica u Hrvatskoj
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
 
K. Peračković: (Za)što raditi u postindustrijskom društvu?
 
K. P. Liessmann: Budućnost dolazi! ... Eseji