Nimfe, Muze, Eurinome - Društveni položaj umjetnica u Hrvatskoj

dr. sc. Jasenka Kodrnja

recenzenti: prof. dr. sc. Nadežda Čačinovič; dr. sc. Miroslav Jilek, prof. dr. sc. Tena Martinić
korice: Vesna Pavlaković, akad. slikarica

godina izdanja: © 2001. (prvo izdanje) - biblioteka: Sociologija
format: 16 x 23 cm; opseg: 256 stranica; uvez: meki
ISBN 953-180-086-3; CIP: UDK 316.66-055.2 (497.5) ...


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

   Ova je knjiga rezultat istraživanja društvenog položaja umjetnica koje sam provela 1998/99., primjenjujući temi primjerenu kompleksnu metodologiju: kvantitativne istraživačke tehnike, potrebne za prikupljanje podataka i njihovo razvrstavanje, te kvalitativni metodu - intervju - koja premošćuje jednoznačnost statističkih pokazatelja i omogućuje razumijevanje prikupljenih činjenica, poduprta aktivnim sudjelovanjem umjetnica, koje tako postaju subjekti u stvaranju knjige o sebi.

Iz recenzija
  Knjiga Jasenke Kodrnja "Nimfe, Muze, Eurinome - Društveni položaj umjetnice u Hrvatskoj" značajan je doprinos sociologiji kulture i umjetnosti, pogotovo kada je riječ o kreatorima umjetnosti. Knjiga, osim toga, predstavlja i uspješan doprinos obnovi kvalitativne, ali i kompleksne metodologije. (dr. sc. Miroslav Jilek)
  Ako se knjiga motri na razini dekonstrukcije (postmoderna, postfeminizam) rezultati intervjua dekonstrukciju pokazuju kao ambivalentnost iskaza i doživljaja, te kao redefiniranje cjelokupnog iskustva iskazanog redefiniranjem pojmova (prostor, vrijeme, umjetnost, identitet, moć...). (prof. dr. sc. Tena Martinić)
  U likovima Muza, Nimga, Penelopa, Atena, Sirena i Kirka sistematizirane su različite strategije kojima umjetnice nastoje utjecati na svoj društveni položaj i doživljaje sličnosti i različitosti u odnosu na svoje muške kolege. Knjiga jasno pokazuje da su umjetnice, bez obzira na to smatraju li svoju umjetničku praksu specifičnom ženskom, tj. drukčijom od muške, ili takvo razlikovanje ne prihvaćaju, u svom profesionalnom radu, a pogotovo u izboru profesije i svladavanju odnosa privatno / javno suočene s problemima koji nisu rodno / spolno neutralni. (prof. dr. sc. Nadežda Čačinović)


Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

O autorici (otvara se u novom prozoru)

Područja: fakulteti, instituti, zavodi * društvo u kojemu živimo

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


A. Leburić, I. Tomić-Koludrović: Nova političnost mladih
 
S. Pejović: Skok s mosta - Odgoj između prosvjetne politike i međuljudskog odnosa
 
S. P. Ramet, D. Matić (ur.): Demokratska tranzicija u Hrvatskoj - transformacija vrijednosti, obrazovanje, mediji
 
V. Lamza-Posavec: Javno mnijenje - teorije i istraživanje
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
 
K. Peračković: (Za)što raditi u postindustrijskom društvu?
 
K. P. Liessmann: Budućnost dolazi! ... Eseji