Vježbanje životnih vještina - Priručnik za razrednike

Jelena Bićanić

recenzenti: Maja Ljubić, prof. def., prof. dr. sc. Antonija Žižak
crteži: Marko Taslak Roso, 2001. učenik 5. razreda OŠ Matka Laginje, Zagreb

godina izdanja: © 2009. (drugo izdanje) - biblioteka: Pedagogija
format: 16 x 23 cm; opseg: 104 stranice; uvez: meki
ISBN 978-953-180-092-1; CIP zapis: 692144


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Naglašavajući važnost dobrih odnosa u razredu - između učenika te između učenika i učitelja, a onda i roditelja, autorica u Uvodnim napomenama obrazlaže potrebu vježbanja životnih vještina, a zatim kroz Aktivnosti i Radionice poučava kako se te vještine uvježbavaju (zadovoljavanje potreba, izbori i odluke, prava djece, samopoštovanje i samosvijest, osjećaji, mišljenje i komunikacija). Ovaj jedinstveni priručnik namijenjen je razrednicima, ali i roditeljima i učenicima, te svima koji rade s djecom do njihove punoljetnosti.

Iz recenzija
  Odabirući i predlažući različite aktivnosti za pojedine teme, autorica ne daje recepte, nego ideje i poticaje stručnim djelatnicima u školama kako se može raditi s učenicima i roditeljima na razvoju životnih vještina. Iako je priručnik namijenjen prije svega razrednicima u osnovnim školama, držim da će biti zanimljiv i koristan svim stručnim djelatnicima, pripravnicima i studentima koji su u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s djecom. Njime je autorica otvorila put i vidike svima koji žele osobno pridonijeti većoj humanizaciji odgojno-obrazovnog procesa, odnosno svima onima koji žele obogatiti vlastite spoznaje i mogućnosti. (Maja Ljubić, prof. def.)
  Priručnik pod nazivom Vježbanjem životnih vještina smatram vrlo uspjelim priručnikom za razrednike. Dobro je što je autorica odabrala izraz "životne vještine", a ne komunikacijske ili socijalne, jer je na taj način naglasila da je zaista odgojna uloga škole baviti se učenikom kao osobom, dakle proširiti sadržaje učenja u školi na "meki realitet", na život i odgoj. Također je autorica na taj način pokazala da je zadatak i drugih stručnjaka u školi, primjerice socijalnih pedagoga, među ostalim i pomoći nastavnicima u nošenju sa sve složenijom svakodnevnicom u kojoj škola kao cjelina i svaki pojedinac u njoj danas živi. (Prof. dr. sc. Antonija Žižak)

Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Područja: osnovne škole * srednje škole i đački domovi * socijalna skrb, savjetovališta i udruge * fakulteti, instituti, zavodi

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


W. Glasser: Nesretni tinejdžeri - Način na koji roditelji i učitelji mogu doprijeti do njih
 
R. A. Sullo: Učite ih da budu sretni
 
D. Chelsom Gossen: Restitucija - preobrazba školske discipline
 
E. P. Good: Kako pomoći klincima da si sami pomognu
 
W. Glasser: Svaki učenik može uspjeti
 
I. Longo: Roditelj - graditelj odnosa
 
K. Bunčić, Đ. Ivković, J. Janković, A. Penava: Igrom do sebe - 102 igre za rad u grupi