Odgoj za razvoj

mr. sc. Renata Miljević-Riđički, prof. dr. sc. Dubravka Maleš, prof. dr. sc. Majda Rijavec


recenzenti: prof. dr. sc. Milan Matijević, mr. sc. Ivanka Stričević


godina izdanja: © 2001. (drugo izdanje) - biblioteka: Komunikologija
format: 16 x 23 cm; opseg: 126 stranica; uvez: meki
ISBN 953-180-093-6; CIP: UDK 371.311.5(035)


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Knjiga donosi novi pristup odgojno-obrazovnom procesu kojim će učitelji i nastavnici potaknuti učenika da bolje komuniciraju, surađuju, uočavaju i poštuju različitosti, pri čemu se u knjizi mogu naći brojni primjeri takva pristupa u pojedinim nastavnim predmetima. Autorice polaze od toga da je odrasle teško učiti suradnji, ako u djetinjstvu nisu usvojili temeljne vještine takva ponašanja. Što se ranije počne s podukom to će vjerojatnije pojedinac u daljnjem životu cjelokupno svoje djelovanje usklađivati s načelima suradnje, tolerancije i zaštite ljudskih prava.

Iz predgovora
  Ova knjiga jasno pokazuje da odgoj za razvoj nije novi predmet koji će dodatno opteretiti učitelje, nego je to pristup koji može biti uključen u sva područja odgojno-obrazovnog procesa. Bez obzira na nastavni predmet, učitelji mogu primijeniti ovu metodu kako bi ohrabrili djecu da komuniciraju, surađuju i poštuju svačiji doprinos. U pojedinim dijelovima knjige učitelji mogu naći primjere kako primijeniti taj sudjelujući pristup u sklopu nastavnih predmeta, počevši od matematike do tjelesnog odgoja, od jezika do likovnog. Također mogu vidjeti brojne primjere inovativnih i kreativnih aktivnosti kojima će pomoći djeci da bolje shvate važnost međuovisnosti, poštovanja različitosti, odnose između potrebe i prava, suradnju i sudjelovanje u konstruktivnim promjenama.
  Ova knjiga donosi brojne praktične ideje za učitelje koji žele početi istraživati odgoj za razvoj. Nadam se da će ih sadržaj knjige potaknuti da i sami počnu kreirati vlastite aktivnosti. Odgoj za razvoj je novo područje koje se stalno razvija. To nije standardizirani obrazac odgoja koji se jednako primjenjuje u cijelom svijetu. Novi pristup i aktivnosti stalno se razvijaju i prilagođuju za primjenu u različitom okružju. Neka ova knjiga bude polazište za buduće inovacije i kreacije! Taj kreativni proces bit će veza učitelja iz Hrvatske sa svjetskim pokretom stručnjaka koji rade s mladim ljudima i pomažu im da postanu aktivni građani svijeta. (Susan Fountain, UNICEF)

Iz recenzija
  Projekt odgoj za razvoj nudi budućim učiteljima novu pedagošku paradigmu koja traži uravnoteženu skrb za kognitivni, afektivni te ukupni psihofizički razvoj mladih (...) primjeren demokratskim društvima. Umjesto naglašenoga kompetitivnoga razredno-nastavnog ozračja, ovdje se nude strategije suradničkog učenja i pedagoške epizode koje omogućuju ostvarenje "pedagogije uspjeha za sve", odnosno shvaćanje položaja pojedinca u zajednici (međuovisnost i socijalna pravda), te pojedinca u prirodnom okruženju od najranijih dana školovanja. Dakle, nudi se demokratsko, suradničko nastavno ozračje koje bi trebalo smanjiti štetne utjecaje na duševni i fizički razvoj djece koji proizlaze iz uočenih slabosti tradicionalne frontalne nastave, a koja slijedi razredno - predmetno - satni sustav.(prof. dr. sc. Milan Matijević)
  Posebna je vrijednost ove knjige što ne nameće i ne sugerira preslikavanje stranih modela i programa u našu odgojno-obrazovnu praksu, nego korespondira s postojećim nastavnim programom, nudeći mu obogaćivanje, kako u sadržajnom tako i u metodičkom smislu. Dio brojnih primjera odnosi se na konkretne nastavne jedinice uz naznaku razreda i predmeta, a drugi dio primjera bavi se aktivnostima i vježbama koje u svakodnevnim situacijama pomažu u nenasilnom rješavanju sukoba, razvijanju tolerancije, solidarnosti, empatije i sl. Riječ je o novom pristupu u radu, metodama i oblicima rada koji može pridonijeti razvoju dobrih međusobnih odnosa i humanizirati cjelokupni odgojno-obrazovni proces. (mr. sc. Ivanka Stričević)

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


W. Glasser: Svaki učenik može uspjeti
 
J. Bićanić: Vježbanje životnih vještina - Priručnik za razrednike
 
B. Greene: Nove paradigme za stvaranje kvalitetnih škola
 
E. P. Good: Kako pomoći klincima da si sami pomognu
 
R. A. Sullo: Učite ih da budu sretni
 
D. Chelsom Gossen: Restitucija - preobrazba školske discipline
 
W. Glasser: Teorija izbora - nova psihologija osobne slobode