Djeca oštećena sluha - Priručnik za roditelje i udomitelje

dr. sc. Adinda Dulčić, dr. Ljiljana Kondić


recenzenti: prof. dr. sc. Branko Radovančić, prim. dr. sc. Marija Čiček

godina izdanja: © 2002. (prvo izdanje) - biblioteka: Pedagogija-logopedija
format: 16 x 23 cm; opseg: 140 stranica; uvez: meki
ISBN 953-180-098-7; CIP: UDK 376.33 * 159.923.5-056.263


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Knjiga je koncipirana kao svojevrstan teorijsko-praktični priručnik za roditelje i udomitelje djece oštećena sluha, kao i za stručne osobe koje sudjeluju u njihovu rehabilitiranju. U knjizi su teorijski obrađeni svi bitni čimbenici procesa socijalizacije i integracije takve djece, uz navođenje primjera ili konkretnih rezultata istraživanja koji pojedino pitanje produbljuju. U praktičnom dijelu knjige prikazuju se dijelom radionice koje su autorice provodile u Savjetovalištu za roditelje Poliklinike SUVAG u sklopu Programa terapijsko-edukacijskog rada s roditeljima i udomiteljima djece oštećena sluha a dodani su još neki primjeri radionica koje se mogu primijeniti.

Iz predgovora
  Knjiga je, kao što se iz sadržaja može zaključiti, prije svega namijenjena roditeljima i udomiteljima djece oštećena sluha, stručnjacima koji rehabilitiraju takvu djecu - logopedima i audiolozima, učiteljima koji u svojim razredima imaju djecu oštećena sluha, socijalnim radnicima, studentima defektologije, pedagogije i psihologije, djelatnicima u području socijalne zaštite, onima koji skrbe o zdravlju i zaštiti obitelji te o njihovim posebnim potrebama.
  Vjerujemo da će knjiga pridonijeti boljem razumijevanju ove problematike i kvalitetnijem praktičnom radu s odraslima koji žive i rade s djecom oštećena sluha kako bi se takva djeca uspješno rehabilitirala i uključila u društvu čime se istodobno preveniraju eventualni poremećaji u ponašanju koji mogu nastati ako se pravodobno ne osvijeste i ne rješavaju.

Iz recenzija
  Knjiga Djeca oštećena sluha - Priručnik za roditelje i udomitelje originalno je stručno-znanstveno djelo koje po sadržaju nema presedan u Republici Hrvatskoj. Prvi se put na području oštećenja sluha sustavnije spominju obitelj i škola, odnosno njihova uloga u rehabilitaciji i socijalizaciji djece s oštećenim sluhom a te se konstatacije potkrepljuju relevantnim suvremenim istraživanjima.
  Praktična vrijednost ovog djela odnosi se na peti dio - Radionice - koji predstavlja odličan rukovođ u organiziranju i praktičnoj izvedbi rada s roditeljima i udomiteljima djece oštećena sluha. (prof. dr. sc. Branko Radovančić)
  Ovaj teorijsko-praktični priručnik značajna je i iznimno korisna novina na planu socijalizacije i integracije djece oštećena sluha. Odraz je velikog entuzijazma, teorijskog znanja i praktičnog iskustva autorica i njihova empatijskog kapaciteta da osjete i prepoznaju probleme osoba vezane uz njihov invaliditet.
  Budući da koncepcija odgojno-obrazovne integracije - za koju se zalažu autorice - zahtijeva suportivno-edukacijski rad s roditeljima i udomiteljima, prezentiran je takav način rada pri čemu se problematiziraju i emocionalni problemi i procesi kroz koje roditelji prolaze tijekom odrastanja, školovanja i rehabilitaciji svoje djece. Pred roditelje se postavljaju zahtjevi da postanu aktivni sudionici rehabilitacijskog procesa, a suportivnim terapijsko-edukacijskim radom treba im dati podršku, pružiti sigurnost u razrješavanju pratećih poteškoća i postizanju boljih rehabilitacijskih rezultata njihove djece kao pretpostavke njihova uspješnog uključivanja u zajednicu. (prim. dr. sc. med. Marija Čiček)

Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


R. D. Davis, E. M. Braun: Dar disleksije - Zašto neki od najpametnijih ljudi ne znaju čitati i kako mogu naučiti
 
M. Chethik: Tehnike u dječjoj terapiji - Psihodinamski pristup
 
M. Peteh: Zlatno doba brojalice
 
J. Janković: Pristupanje obitelji - sustavni pristup
 
A. Zorić, K. Pavičić Dokoza: Kako D postaje R - logopedski priručnik
 
M. Ljubetić: Važno je znati kako živjeti - Rano otkrivanje poremećaja u ponašanju predškolske djece
 
J. Janković: Pristupanje obitelji - sustavni pristup