Skok s mosta - Odgoj između prosvjetne politike i međuljudskog odnosa

mr. sc. Snježana Pejović

recenzenti: prof. dr. sc. Jasminka Ledić; dr. sc. Jasna Krstović
ilustracije: Danko Jakšić, prof.

godina izdanja: © 2002. (prvo izdanje) - biblioteka: Pedagogija
format: 16 x 23 cm; opseg: 160 stranica; uvez: meki
ISBN 953-180-107-X; CIP: UDK 371.014


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

   Empirijsko istraživanje o odnosu prosvjetnih vlasti prema školama (analizirano kroz pisanu komunikaciju), te o složenom položaju učitelja koji je istodobno realizator programa prosvjetne hijerarhije, ali i osoba koja s učenicima taj program ostvaruje kao cjelovito biće koje misli i osjeća i koje je u životu svakoga od nas ostavilo poseban trag. Posebnost knjige su dijelovi (Pogled izbliza) u kojima učitelji/ce izravno govore o svojoj motivaciji pri odabiru zanimanja, o odnosu učitelj-učenik, o položaju učitelja kao izvršitelja, o "sindromu izgaranja", suradnji s kolegama/icama u školi, o utjecaju ravnatelja na njihov rad te o odnosu s roditeljima učenika.

Iz recenzija
  U pokušaju razumijevanja položaja učitelja - kao mjesta susreta zahtjeva prosvjetne hijerarhije i njihove realizacije u odgoju kao međuljudskom odnosu - autorica analizira dva aspekta: subjekte i sadržaje komunikacije unutar prosvjetne hijerarhije i učitelja, tj. njegovo iskustvo, stavove i mišljenja.
  Proučavajući hijerarhijski odnos s jedne strane, a međuljudski odnos s druge, autorica zaključuje da su hijerarhijski odnosi s njegovanjem odnosa podređenih i nadređenih neadekvatni za odgojno-obrazovnu djelatnost, jer učitelji očekuju da budu sudionici donošenja odluka, da ih se konzultira i dade mogućnost utjecaja. U protivnom, oni se otuđuju od svoje ustanove koja bez njihove lojalnost i privrženosti ne može ostvariti svoje ciljeve. Uočavanje osobe učitelja kao značajnog činitelja uspješnosti cjelokupnoga odgojno-obrazovnog sustava je neupitno, a zanemarivanje te činjenice od strane prosvjetne hijerarhije neće tu važnost umanjiti. (prof. dr. sc. Jasminka Ledić)
  Aktualnost teme ove knjige je ogromna. Naime, u suvremenim uvjetima funkcioniranja odgojno-obrazovnog sustava suočeni smo s rastućim trendom poimanja škole kao "stroja koji melje" osobnost učenika ali i učitelja. Udaljena miljama od svoje temeljne oznake odgojno-obrazovno ustanove, škola se, nažalost, sve češće pojavljuje u ulozi generatora niza problema s kojima se mladi susreću. Na učitelji se pritom nerijetko lome koplja i olako mu se pripisuju svi "grijesi struktura" čiji je on reprezent.
  Knjiga Snježane Pejović predložak je za reafirmaciju položaja, uloge i značaja učiteljske profesije. Označujući učitelja u njegovoj složenoj ulozi drugog roditelja, poučavatelja, partnera, uzora i sl. određuje mu istodobno i perspektivu. Razotkrivajući ga kao čovjeka koji funkcionira u složenim uvjetima današnje škole, autorica nam pokazuje koliko "osjeća učitelja" jer nam ga približava kao osobu koja je u životu svakog od nas ostavila svoj trag. (dr. sc. Jasna Krstović)


Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

O autorici (otvara se u novom prozoru)

Područja: osnovne škole * srednje škole i đački domovi * fakulteti, instituti, zavodi * društvo u kojemu živimo * filozofija, eseji, promišljanja

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


A. Leburić, I. Tomić-Koludrović: Nova političnost mladih
 
B. Greene: Nove paradigme za stvaranje kvalitetnih škola
 
W. Glasser: Svaki učenik može uspjeti
 
S. Adubato, T. F. DiGeronimo: Govorite iz srca - Budite svoji i postignite rezultate
 
W. Glasser: Nesretni tinejdžeri - Način na koji roditelji i učitelji mogu doprijeti do njih
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
 
J. Bićanić: Vježbanje životnih vještina - priručnik za razrednike