Rasipanje budućnosti - Kritika mita napretka i cinizma rasipanja

dr. sc. Fahrudin Novalić

recenzenti: prof. dr. sc. Vjeran Katunarić; prof. dr. sc. Slavko Kulić
crtež na koricama: Danko Jakšić, prof.

godina izdanja: © 2003. (prvo izdanje) - biblioteka: Socijalna ekologija
format: 16 x 23 cm; opseg: 176 stranica; uvez: meki
ISBN 953-180-108-8; CIP UDK 316-44:179; 504.03:179


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Autor vjeruje da je ukazao na uzroke, oblike i posljedice problema rasipanja, te dao barem naznake njegova rješavanja. Bez prevladavanja krize moralne svijesti, krize vrijednosne svijesti, bez obuzdavanja pohlepe, rasipničkog načina proizvodnje, potrošnje i rasipničkog načina života, nema opstanka na Zemlji kao obitavalištu svijeta i vlastitom zavičaju. Odnos prema prirodi i čovjeku - pohlepno i rasipno iskorištavanje prirodnih resursa, a nemaran odnos prema ljudskim resursima - što je sve uvjetovano nametnutim potrebama potrošačkog društva kojima je krajnji cilj sve veći profit - osnovna je tema ove knjige koja pledira za holističku kulturu i osvješćivanje pravih vrijednosti.

Iz recenzija
   U kontekstu svjetske i domaće literature o razvojnim problemima ovo je djelo originalno po svom intelektualnom rasponu i senzibilitetu koji obuhvaća i filozofijsku kritiku zapadne racionalnosti... No iz zastrašujućeg presjeka civilizacijskih problema ipak izbija autorov humanistički etos utemeljen na postulatima suvremene socijalne ekologije i bioetike... Djelo će biti zanimljivo stručnoj javnosti u području socijalne ekologije i bioetike, ali i široj čitateljskoj publici nenaviknutoj na etički i bioetički diskurs kojoj je namijenjen niz ilustrativnih primjera faktografskog sadržaja... Dijelovi knjige mogu se koristiti kao priručna ili pomoćna literatura u nastavi, uključujući i sredonjoškolsku nastavu iz područja etike... U usporedbi s drugim djelima sa sličnom tematikom, ovo djelo nudi zanimljivu aksiološku okosnicu, što je njegova komparativna specifičnost pa i prednost. (prof. dr. sc. Vjeran Katunarić)
   Autor s pravom ukazuje na problem permisivnog izobilja i permisivne potrošne, povezujući ih s rasipanjem; ukazuje na problem potrošačkog ponašanja manjeg broja ljudi u pojedinom društvu, ali i svijetu. To dovodi u vezu s krizom uma, s duhovnom prazninom grabežljivosti pojedinaca... što produbljuje socijalni rascjep u nacionalnim i međunarodnim razmjerima... Kritizira i neoliberalnu doktrinu koja inaugurira socijaldarvinizam i potrošnju s naslova prava jačega. Ukazuje na besmisao civilizacijskih oblika i institucija koje provode taj oblik nasilja u društvu i svijetu... Djelo je namijenjeno stručnoj i široj javnosti - a ponajprije znanstvenicima bez morala te vodećim ljudima, studentima, građanima s potrebom za spoznajom. (prof. dr. sc. Slavko Kulić)


O autoru
   Fahrudin Novalić rođen je 1944. u Gradačcu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Vojnotehničku akademiju, smjer strojarstvo, završio je 1967. u Zagrebu. Na Fakultetu za sociologijo, politične vede in novinarstvo u Ljubljani 1974. je godine, uz rad, diplomirao novinarstvo. Na istom je fakultetu 1979. magistrirao iz područja političkih znanosti, a na Filozofskom fakultetu u Ljubljani 1991. doktorirao iz područja filozofskih znanosti.
  Predavao je Osnove filozofije na Vojnotehničkoj akademiji i Vojnotehničkom fakultetu u Zagrebu. Radio je i u Ministarstvu obrane RH i Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu. Umirovljen je 1997. godine.
  Aktivno je sudjelovao u radu više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Bavi se, poglavito, problemima socijalne ekologije, bioetike, filozofijske antropologije i komunikologije. Objavio je više od 50 znanstvenih i stručnih radova, recenzija i eseja u domaćim i stranim publikacijama te na radiju.


Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Područja: srednje škole i đački domovi * fakulteti, instituti, zavodi * društvo u kojemu živimo * filozofija, eseji, promišljanja

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


K. P. Liessmann: Budućnost dolazi! - O sekulariziranim očekivanjima spasenja i razočaranju u vezi s tim - Eseji
 
M. Ovsenik, M. Ambrož: Neprofitni autopoetični sustavi
 
P. Strasser: Bog svih ljudi: Prekoračenje filozofijske granice
 
S. P. Ramet, D. Matić (ur.): Demokratska tranzicija u Hrvatskoj - transformacija vrijednosti, obrazovanje, mediji
 
K. Peračković: (Za)što raditi u postindustrijskom društvu?
 
F. Schuh: Teški prigovori, prljavo rublje
 
S. Osmančević: Oswald Spengler - filozofijska biografija