Stjepan Radić u vrijeme Prvoga svjetskog rata

dr. sc. Branka Boban

recenzenti: prof. dr. sc. Tihomir Cipek; prof. dr. sc. Mira Kolar Dimitrijević
ilustracija: Jadran Boban

godina izdanja: © 2006. (prvo izdanje) - biblioteka: Povijest
format: 16 x 23 cm; opseg: 388 stranica; uvez: tvrdi
ISBN 953-180-115-0; CIP: UDK 94 (497.5)-05 Radić, S.


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Iz recenzija
   U knjizi se tematiziraju političke ideje i djelovanje jednoga od najistaknutijih hrvatskih političara Stjepana Radića. U razdoblju Prvoga svjetskog rata oblikovao se niz zanimljivih i za hrvatsku povijest značajnih vanjskopolitičkih stavova i aktivnosti Stjepana Radića i njegove Hrvatske pučke seljačke stranke, koje su odredile socijalizacijske obrasce hrvatskog naroda. (...) Neke od tematiziranih ideja trajna su baština hrvatske povijesti, pa predstavljaju svojevrsno opće dobro hrvatskog naroda i državljana Republike Hrvatske.
   Zahvaljujući izvrsnoj analizi utemeljenoj na relevantnim povijesnim izvorima: izlaganjima u Saboru i tekstovima u stranačkom tjedniku Dom, zainteresiranoj je javnosti omogućen uvid u sve nijanse političkog djelovanja HPSS-a i Stjepana Radića u navedenom razdoblju. Autorica također izvrsno kontekstualizira događaje u okviru međunarodne politike, ali ne zanemaruje ni društvenu, ekonomsku i političku zbilju hrvatskog društva te komparativnom analizom pridonosi njezinoj raščalmbi. Navedeni postupk ne samo da omogućuje upoznavanje s cjelinom povijesnih procesa koji su se odvijali tijekom Prvoga svjetskog rata nego je vrijedan doprinos analizi hrvatske povijesti u europskom kontekstu. (prof. dr. sc. Tihomir Cipek)

   Ovakvu monografiju o Prvome svjetskom ratu da sada nismo imali, jer se nikad nije moglo reći kako su se društvene strukture i političari odnosili prema Stjepanu Radiću odnosno kako se je on nosio s problemima koji su svakodnevno izvirali sa svih strana. Ona je pisana jasno, čitljivo a na temelju relevantnih dokumenata, Radićevih govora i literature.Riječ je o znanstvenoj knjizi koja je rađena dulje vremena, s dobrim poznavanjem povijesne problematike, i koja je vrlo potrebna za proučavanje drugih aspekata gospodarske, socijalne i uopće društvene povijesti Hrvatske tijekom Prvoga svjetskog rata. Ovo je djelo ujedno i značajan iskorak prema interdiscipliranoj sintezi tog razdoblja, pa će svoju primjenu naći ne samo među povjesničarima nego će za njom posegnuti i političari, pravnici i sociolozi.
   Stjepan Radić je često protestirao zbog povrede ljudskih prava i tražio da se poštuju pravila parlamentarne demokracije, tražeći istodobno uvijek i za Hrvate primjenu načela prava naroda na samoodređenje, dok je njegovo prilagođavanje političkim mogućnostima izraz njegova ponašanja kao realnog političara s velikim znanjem. Tijekom svoga djelovanja u vrijeme Prvoga svjetskog rata Stjepan Radić je razvio sustav strategije i taktike bez kojega ne možemo shvatiti ni njegovo ponašanje u međuratnom razdoblju. (prof. dr. sc. Mira Kolar Dimitrijević)


O autorici
   Dr. sc. Branka Boban (Zagreb, 1944.) znanstveni je suradnik u Zavodu za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bavi se istraživanjem političke misli i djelovanja Antuna Radića i Hrvatske seljačke stranke prije Prvoga svjetskog rata, a posebno političkom misli i djelovanjem Stjepana Radića prije toga rata i u ratu nakon njega. Sudjelovala je u radu brojnih znanstvenih skupova i znanstvenih rasprava, a u knjizi Demokratski nacionalizam Stjepana Radića je dokazala da je Stjepan Radić jedan od najznačajnijih hrvatskih političkih mislilaca u prvoj polovici 20. stoljeća. Istraživala je i objavljivala radove o Radićevu političkom djelovanju, posebno o strategiji i taktici djelovanja i odnosima s drugim hrvatskim političkim strankama te pokušajima rješavanja hrvatskog pitanja u međunarodnom (europskom) kontekstu. Bavila se komparacijom političke misli Stjepana Radića i Vladka Mačeka te sudbinom V. Mačeka i ostalih vođa HSS-a nakon Drugoga svjetskog rata.

Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Područja: srednje škole i đački domovi * fakulteti, instituti, zavodi * Hrvatska i regija - nekada i sada

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


T. Cipek: Ideja hrvatske države u političkoj misli Stjepana Radića
 
A. Milarodivć, T. Cipek, M. Šišak (ur.): Hrvatska politološka tradicija - prinosi za povijest hrvatske politologije
 
T. Cipek, J. Vrandečić (ur.): Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji
 
D. Dukovski: Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća
 
D. Dukovski: Istra i Rijeka u Hrvatskome proljeću
 
S. P. Ramet: Balkanski Babilon - Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva pada