Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća (I. i II. svezak)

dr. sc. Darko Dukovski

recenzenti: akademik P. Strčić; prof. dr. sc. P. Korunić

godina izdanja: © 2005. (prvo izdanje) - biblioteka: Povijest
format: 17 x 24 cm; opseg: 736 stranica (I. i II. sv.); uvez: tvrdi; fotografije: 494 crno-bijele
ISBN 953-180-135-5; CIP: UDK (4-191.2)"18/19"


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

   Pregled političko-povijesnih događaja u vrijeme raspada feudalnog sustava, tj. propasti višestoljetnih carstava i postupnog stvaranja građanskog društva, modernih nacija i nacionalnih država što je zbog sukobljenih koncepcija i pretenzija jačih rezultiralo s nekoliko lokalnih ratova i dva svjetska rata. Autor razmatra navedene teme na prostoru Srednje i Jugoistočne Europe, ali i svake pojedine države i njihovih međusobnih odnosa.

Iz sadržaja
I. SVEZAK: 1800. do 1914.
Uvod
  Povijesno i geopolitičko određenje
  Srednja i Jugoistočna Europa do 19. stoljeća
  Kršćanstvo - islam: oblikovanje kultura i mentaliteta
  Osmanska i habsburška vladavina (15. do 18. stoljeće)
Razdoblje revolucija i restauracije: Građansko društvo i stvaranje nacionalne svijesti (1804. do 1830.)
  Srednjoeuropske političke i društvene tranzicije
  Balkansko buđenje naroda (1804. do 1830.)
Apsolutizam, revolucije, samouprave i ustavi (1830. do 1860.)
  Srednje Europa u znaku građanskih i nacionalnih revolucija (1830. do 1860.)
  Nacionalne države na Balkanu: reorganizacija i revolucija
Geopolitičke predodžbe i državotvorne ideje političke oporbe Srednje i Jugoistočne Europe (1830. do 1878.)
  Ideje federacije i velikonacionalni programi
Srednjoeuropski i balkanski preustroj (1861. do 1878.)
  Preuređenje Srednje Europe
  Balkanske zemlje pod utjecajem europskih sila
Između krhkog mira i potisnute agresivne ekspanzije (1878. do 1914.)
  Srednjoeuropska ekspanzija na Balkan
  Ratne trublje balkanske: eksplozija bačve baruta
Umjesto zaključka: Društvene i gospodarske usporednice Srednje i Jugoistočne Europe 19. stoljeća
II. SVEZAK: 1914. do 1999.
Uvod
Prvi svjetski rat i Pariški mirovni ugovor (1914.-1920.)
  Srednja i Jugoistočna Europa između Centralnih sila i Antante
  Rat na Balkanu
Razdoblje gorkog mira (1921.-1939.)
  Srednjoeuropski republikanizam, demokracija i totalitarizam
  Balkanske monarhije: svijet diktatora
Drugi svjetski rat (1939.-1945.)
  Srednjoeuropski ratni kontektst
  Balkanske ratne igre: posvađani susjedi i zla krv
Poratno razdoblje podijeljenosti i nesnošljivosti (1945.-1960.)
  Politički nestanak Mitteleurope i Balkana: nastanak Zapada i Istoka
  Igre Istoka i Zapada: socijalizam na balkanski način
Razdoblje bunta, kriza i netrpeljivosti (1960.-1989.)
  Srednjoeuropski Zapad i Istok: ideje integracije Europe
  Balkanske društvene i političke pretvorbe
Društveno-političke, geopolitičke i gospodarske promjene: Još ne-povijest (1989.-1999.)
  Tranzicijske mijene srednjoeuropskog prostora
  Bijeg s Balkana
Umjesto zaključka: Opet o Mitteleuropi i Balkanu
  Literatura
  Kazalo osobnih imena
  Kazalo mjesta i pojmova
  O autoru


O autoru
   Darko Dukovski je rođen 4. svibnja 1960. u Puli gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1984., a magistrirao 1989. godine radom Nacionalni blok u Istri 1920.-1921. godine. Doktorirao je na temi Fašistički pokret u Istri 1919.-1929. Godine 1996. promaknut je u zvanje docenta, 2002. u zvanje izvanrednog, a 2007. u redovitog profesora. Dosad je objavio stotinjak znanstvenih i stručnih radova, desetak feljtona i sedam knjiga: Svi svjetovi istarski: ili još-ne-povijest Istre prve polovice XX. stoljeća; Fašizam u Istri 1918.-1943.; Usud Europe XX. stoljeća; Rat i mir istarski; Istra: kratka povijest dugog trajanja; Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća (I. i II. svezak); Pula: tri tisućljeća mita i stvarnosti.

Područja: srednje škole i đački domovi * fakulteti, instituti, zavodi * Hrvatska i regija - nekada i sada

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


D. Dukovski: Istra i Rijeka u Hrvatskome proljeću
 
B. Boban: Stjepan Radić u vrijeme Prvoga svjetskog rata
 
S. P. Ramet: Balkanski Babilon - Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva pada
 
R. Burger: Mala povijest prošlosti - Pironistička skica povijesnog uma - Eseji
 
T. Cipek, J. Vrandečić (ur.): Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji
 
S. P. Ramet: Čija demokracija? - Nacionalizam, religija i doktrina kolektivnih prava...
 
K. P. Liessmann: Budućnost dolazi! ... Eseji