Istra i Rijeka u Hrvatskome proljeću

dr. sc. Darko Dukovski

recenzenti: akademik Petar Strčić; dr. sc. Berislav Jandrić
suizdavač: Ogranak Matice hrvatske Pula

godina izdanja: © 2007. (prvo izdanje) - biblioteka: Povijest
format: 17 x 24 cm; opseg: 382 stranice
uvez: tvrdi; ilustracije: 200-njak c/b fotografija
ISBN 978-953-180-147-8; CIP zapis 653091


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Objavljivanje knjige financijski su pomogli:
Grad Rijeka - Odjel gradske uprave za kulturu
Grad Pula - Upravni odjel za kulturu
Primorsko-goranska županija - Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport


Iz uvoda
   Povijest Hrvatskog proljeća je "živa" povijest ne samo po onima i kroz one koji su aktivno ili pasivno sudjelovali u tim burnim i prijelomnim događajima nego, nadasve, i zbog posljedica tih događaja. Samostalna i neovisna Hrvatska je danas realnost. Neprijeporno je da je većina proljećara, matičara i sveučilištaraca, iako im krajnji cilj nije bilo izdvajanje Hrvatske iz jugoslavenske federacije (osim pojedinima), nego ostvarivanje ravnopravnosti republika i naroda u okvirima postojeće države, već tada, početkom 70-ih ugradila svoj idealizam, htijenja, ufanja, domoljublje i slobodoljublje u, dvadeset godina kasnije, realizirani projekt samostalne demokratske hrvatske države.
   No, knjiga nije samo o njima. Istraživanje bi bilo nepotpuno bez onih koji tada nisu prepoznali značaj Proljeća, onih koji, zbog svojih tadašnjih ideoloških stavova i usmjerenja, u to vrijeme nisu mogli prihvatiti radikalnije zamisli reformskog pokreta, posebice njegov nacionalni program, iako su bezrezervno prihvaćali društvene, političke i gospodarske reforme, koje su Hrvatsku naposljetku dovele u poziciju konfederalne jedinice i pripremile je za proces razdruživanja i prekid političkih i državnopravnih veza s jugoslavenskom federacijom. Ovo je knjiga o jedno kratkom, ali događajima bremenitom vremenu, vremenu "brzog življenja", vremenu vjere, ponosa, prkosa i dokazivanja, vremenu dvojbi, sazrijevanja i odlučnosti. Naposljetku, o vremenu sukoba ideologija, kušnja i kritika različitih vizija hrvatske budućnosti.


O autoru
   Darko Dukovski je rođen 4. svibnja 1960. u Puli gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1984., a magistrirao 1989. godine radom Nacionalni blok u Istri 1920.-1921. godine. Doktorirao je na temi Fašistički pokret u Istri 1919.-1929. Godine 1996. promaknut je u zvanje docenta, 2002. u zvanje izvanrednog, a 2007. u redovitog profesora. Dosad je objavio stotinjak znanstvenih i stručnih radova, desetak feljtona i sedam knjiga: Svi svjetovi istarski: ili još-ne-povijest Istre prve polovice XX. stoljeća; Fašizam u Istri 1918.-1943.; Usud Europe XX. stoljeća; Rat i mir istarski; Istra: kratka povijest dugog trajanja; Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća (I. i II. svezak); Pula: tri tisućljeća mita i stvarnosti.

Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Područja: srednje škole i đački domovi * fakulteti, instituti, zavodi * Hrvatska i regija - nekada i sada

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


T. Cipek, J. Vrandečić (ur.): Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji
 
S. P. Ramet: Balkanski Babilon - Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva pada
 
S. P. Ramet, D. Matić (ur.): Demokratska tranzicija u Hrvatskoj - transformacija vrijednosti, obrazovanje i mediji
 
D. Dukovski: Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća
 
B. Boban: Stjepan Radić u vrijeme Prvoga svjetskog rata
 
S. P. Ramet (ur.): Nezavisna Država Hrvatska 1941.-1945.