Mala povijest prošlosti - Pironistička skica povijesnog uma - Eseji

Rudolf Burger

Kleine Geschichte der Vergangenheit - Eine pyrrhonische Skizze der historischen Vernunft - Essays
prijevod: dr. sc. Samir Osmančević; suizdavač: www.filozofija.net - Graz
recenzenti: prof. dr. sc. Nadežda Čačinović, prof. dr. sc. Tihomir Cipek

godina izdanja: © 2007. (prvo izdanje) - biblioteka: Austriana - filozofija
format: 14,5 x 20,5 cm; opseg: 184 stranice; uvez: tvrdi
ISBN 978-953-180-151-5; CIP zapis 653046


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

   U krajnje sažetom obliku možemo kazati da se problem što ga u Maloj povijesti prošlosti elaborira Rudolf Burger može rascijepiti na dva esencijalna sloja - pitanja: a) je li historija doista magistra vitae te, dakle, možemo li uopće učiti iz povijesti? I b) kako se općenito valjda odnositi prema povijesti, osobito prema revolucijama, građanskim i inim ratovima kojima su imanentne svakojake bestijalnosti; kakvu ulogu, dakle, pamćenje prošlih zločina igra u dizajniranju i realiziranju budućih? Pironističku Malu povijest prošlosti nastavlja niz krajnje dinamičnih političkih eseja - karakteristični su primjeri eseji o zakasnjeloj austrijskoj naciji ili pak članak o demokraciji u aktualnim globalizacijskim procesima te o re-teologiziranju političkog.

Iz recenzija
   Austrijski filozof i fizičar Rudolg Burger (1938) poznat je po kritičkim i provokativnim intervencijama u rasprave znanstvene zajednice. I ovo se djelo bavi najvažnijim mogućim predmetima: možemo li učiti iz povijesti te da li to učenje afirmira zaborav na zločine ili stalno podsjećanje na njih. Eseji se uz to bave izvanredno aktualnim pitanjima europskog identiteta, re-teologizacije politike, mogućnostima širenja demokracije... Provokativni element u pisanju Rudolfa Burgera je njegov stav da europska recepcija povijesnih zbivanja počiva na selektivnosti, na isključivu oblikovanju nacističkih zločina u paradigmu onoga što se nikad ne smije zaboraviti. Djelo Rudolfa Burgera u tom smislu možemo usporediti s radovima Petera Sloterdijka koji također polazi od toga da su nas filozofijska djela prije svega dužna suočiti s konzekvencijama nekih naših neupitnih stavova i temama koje radije izbjegavamo. Ovo je djelo posbno vrijedno zbog toga što nije proizvod u seminaru smišljenih problema koji se onda jedino tamo i rješavaju, već filozofijsko djelo koje ulazi u dijalog s drugim pristupima i mišljenjima. (prof. dr. sc. Nadežda Čačinovič)
   I prvi dio knjige Mala povijest prošlosti i Eseji koji potom slijede ukazuju i kritički propituju - u obzoru filozofije povijesti i suvremene političke teorije - ključne probleme suvremene politike i društva, primjerice: odnos nacionalne države i demokracije u Europskoj uniji, odnos vjere i politike, demokraciju u globaliziranom društvu itd. Misaona tradicija koja suvremenost propituje iz perspektive zabrinutosti malih nacija pred izazovima suvremene politike bit će osobito zanimljiva studenticama i studentima društveno-humanističkih znanosti, ali i široj zainteresiranoj javnosti. Prijevod ovih izvrsnih studija o ključnim političkim i društvenim pitanjima našeg vremena rijetka je prigoda da se upoznamo s političkom filozofijom Rudolfa Burgera, vrsnog austrijskog autora, kao i da se tako uspostavi još jedan most prema nama bliskoj kulturi. (prof. dr. sc. Tihomir Cipek)


O autoru
   Austrijski filozof Rudolf Burger je rođen 8. prosinca 1938. u Beču. Diplomirao je fiziku na Tehničkom fakultetu u Beču. Najprije je bio asistent u Institutu za primjenjenu fiziku, a potom je radio u Institutu za fiziku čvrstih stanja Ludwig Boltzman (sve u Beču), u Institutu Battelle u Frankfurtu na Majni te u Uredu za planiranje pri Ministarstvu za istraživanje i tehniku u Bonnu. Od 1973. do 1990. je voditelj Odsjeka za društvena istraživanja u Beču. Godine 1979. je habilitirao, a od 1990. je profesor filozofije na Fakultetu primijenjenih umjetnosti u Beču. Od 1995. do 1999. je rektor na istom fakultetu. Godine 2000. je dobio državnu nagradu za publicistička djela u kulturi. Umirovljen je 2007.
   Glavna djela (posljednjih pet godina): Ptolomejske pretpostavke. Zapisi o običajima (2001.); Mala povijest prošlosti. Pironistička skica povijesnog uma (2004.); Re-teologizacija politike? (2005.); U ime povijesti (2007.).
   Autor je brojnih filozofskih eseja (uglavnom objavljenih u časopisima Leviathan i Merkur) u kojima kritički razmatra brojne pojave i ideje suvremenog društva.


Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Područja: fakulteti, instituti, zavodi * društvo u kojemu živimo * filozofija, eseji, promišljanja

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


P. Strasser: Bog svih ljudi: Prekoračenje filozofijske granice
 
K. P. Liessmann: Budućnost dolazi! - Eseji
 
S. Osmančević: Oswald Spengler - filozofijska biografija
 
A. Holl: Isus u lošem društvu - Tamjan i sumpor
 
F. Schuh: Teški prigovori, prljavo rublje
 
K. Peračković: (Za)što raditi u postindustrijskom društvu?
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup