Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji (zbornik radova)

zbornik radova

urednici: Tihomir Cipek; Josip Vrandečić
recenzenti: prof. dr. sc. Sabrina P. Ramet; prof. dr. sc. Oliver Jens Schmitt

godina izdanja: © 2007. (prvo izdanje) - biblioteka: Povijest
format: 16 x 23 cm; opseg: 336 stranica; uvez: meki
ISBN 978-953-180-152-2; CIP zapis 654038


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Ova knjiga, zbornik radova, obuhvaća radove sudionika sekcije "Nacija i nacionalizam", održanom u Puli od 29. rujna do 3. listopada 2004. godine. pod nazivom "Hrvatska i Europa - integracije u povijesti.

Iz recenzija
   Za razliku od brojnih knjiga o ovoj temi, koje su pretežno normativne - obilježene su "zauzimanjem strana" i davanjem smjernica, radovi u ovom zborniku su uglavnom lišeni takva pristupa, pa je i to kvaliteta zbornika. Raznolikost tema u zborniku pridonijet će boljem uvidu u moderne teorije nacije, sagledavanju problema hrvatske etnogeneze u svjetlu novih teorijskih spoznaja, osvijetliti pojedine faze konstituiranja hrvatske nacije te približiti poglede hrvatskih preporoditelja i teoretičara u tom procesu. (prof. dr. sc. Sabrina P. Ramet)
   Zbornik ujedinjuje radove petnaest znanstvenika iz Hrvatske, Austrije, Njemačke i Poljske, koji predstavljaju značajne nove spoznaje o nastajanju moderne hrvatske nacije, pri čemu se služe brojnim izvorima hrvatskih i europskih arhiva. Posebno treba naglasiti komparativni pristup, koji nastanak hrvatske nacije stavlja u kontekst usporedivih razvoja susjednih naroda kao i europskih procesa. (prof. dr. sc. Oliver Schmitt)


Sadržaj
Predgovor: O hrvatskoj etnogenezi u doba postmoderne i globalizacije (T. Cipek, J. Vrandečić)
Od etničke zajednice prema naciji
  Tihomir Cipek: Nacija kao izvor političkog legitimiteta
  Nikša Stančić: Između političkog nacionalizma i etnonacionalizma:
    od hrvatske staleške "nacije" (natio croatica) do hrvatskoga "političkog naroda"
Liberalni nacionalizam
  Piotr Žurek: Tajni sporazum Hotela Lambert s Hrvatskom narodnom strankom
    u svjetlu izvješća Franje Zacha (1844.)
  Konrad Clewing: Politizacija kulturalnih razlika i racionalnost jezično-nacionalnog zahtjeva:
    primjer Dalmacije u revolucionarnoj 1848/49. godini
  Dinko Šokčević: Svijesno mijenjanje slike Mađara u dijelu hrvatskoga tiska kao dio dobro smišljene
    taktike u politici "novog kursa" prije i nakon Riječke rezolucije
Zatvaranje hrvatskoga nacionalnog kruga u Dalmaciji
  Josip Vrandečić: Protuintegracijski sadržaj hrvatskih povijesnih regionalizama
  Marko Trogrlić: Četiri faze političkog djelovanja Jurja Biankinija
  Aleksandar Jakir: O nekim aspektima procesa oblikovanja nacionalnih identiteta
    na primjeru Dalmacije između dva svjetska rata
Hrvatstvo na istarskom rubu
  Nevio Šetić: Istarske teme u prepisci Rački - Strossmayer
  Darko Dukovski: Istra 20. stoljeća: promjene identiteta - nacionalni sukobi i tolerancija
Nacionalno ispred liberalnog
  Livia Kardum: Hrvatski nacionalni interesi na Konferenciji mira u Parizu 1919. godine
  Branka Boban: Stjepan Radić i Vladko Maček
Geografske i organicističke pretpostavke nacionalnog
  Karl Kaser: Planinski ljudi, ravničarski ljudi: Prostor i etnografska reprezentacija
  Ivo Rendić-Miočević: Transgeneracijski prijenosi i oblikovanje hrvatskog naroda:
    Primjer gorsko-dalmatinski i kvarnerski
  Višeslav Aralica: Što je nacija ustaškim intelektualcima?

Iz predgovora (otvara se u novom prozoru)

Područja: fakulteti, instituti, zavodi * društvo u kojemu živimo * Hrvatska i regija - nekada i sada

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


S. P. Ramet (ur.): Nezavisna Država Hrvatska 1941.-1945.
 
A. Milardović, T. Cipek, M. Šišak (ur.): Hrvatska politološka tradicija - prinosi za povijest hrvatske politologije
 
S. P. Ramet, D. Matić (ur.): Demokratska tranzicija u Hrvatskoj - transformacija vrijednosti, obrazovanje, mediji
 
D. Dukovski: Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća
 
S. P. Ramet: Balkanski Babilon - Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva pada
 
S. P. Ramet: Čija demokracija? - Nacionalizam, religija i doktrina kolektivnih prava...