Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup

Ivana Ferić

recenzenti: dr. sc. Željka Kamenov, dr. sc. Vesna Lamza Posavec


godina izdanja: © 2009. (prvo izdanje) - biblioteka: Psihologija
format: 16 x 23 cm; opseg: 160 stranica; uvez: meki
ISBN 978-953-180-156-4; CIP zapis: 710781


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

   Vrijednosti koje njegujemo, temeljne obiteljske vrijednosti, sustav vrijednosti koje društvo prihvaća i promiče - izrazi su koje redovno susrećemo u svakodnevnom govoru. U medijima čitamo i slušamo o pravim vrijednostima, nestajanju tradicijskih društvenih vrijednosti, vremenu novih vrijednosti... Mogli bismo reći da gotovo svatko od nas zna ili barem razumije što su to "vrijednosti". Osnovni je cilj psihologije kao znanosti opisivanje, predviđanje i razumijevanje ljudskog ponašanja. Vrijednosti imaju važnu ulogu u usmjeravanju ponašanja pojedinca, a poznavanje specifičnih odnosa konflikata i kompatibilnosti pojedinih vrijednosti od iznimne je važnosti za potpunije i preciznije proučavanje i objašnjavanje odnosa između vrijednosti i ponašanja pojedinca.

Iz recenzija
   Knjiga je rezultat višegodišnjeg bavljenja autorice područjem općih ljudskih vrijednosti i temelji se na sustavnoj analizi znanstvene literature u području, kao i na autoričinim empirijskim istraživanjima.
  Zbog nekoliko svojstava knjiga zaslužuje posebnu pozornost znanstvene i opće javnosti:
* integralni tretman problema tj. kritička integracija svih vrsta ideja i nalaza, pri čemu je izbjegnuta bilo kakva pristranost ili favoriziranje jedne istraživačke paradigme spram druge, već se objektivno iznose karakteristike, prednosti i ograničenja svakog obrađenog pristupa.
* način na koji su sadržaji organizirani i izloženi a koji obilježuje: jasna ideja-vodilja koja se proteže cijelim tekstom, primjerena doza osobne uključenosti, adekvatni primjeri, spretno povezivanje raznorodnih nalaza, koji ne samo da olakšavaju praćenje sadržaja ove knjige već taj posao čine doista uzbudljivim i ugodnim.
* vrlo visoka opća znanstvena razina knjige. Autorica izvrsno poznaje koncepcije, istraživačke paradigme, istraživačke instrumente i glavne nalaze u najvažnijim psihologijskim tradicijama proučavanja vrijednosti i vrijednosnih sustava. Rasprava o njima je suverena i očigledno kompetentna, temeljena na uvjerljivu i razložnom korištenju teorijskih i empirijskih argumenata. (dr. sc. Željka Kamenov)

  Pred nama je vrijedna znanstvena knjiga u kojoj je obrađena zanimljiva i u novije doba iznimno atraktivna znanstvena tematika - istraživanje vrijednosti i vrijednosnih sustava. Pritom su pojmovi vrijednosti i vrijednosnih sustava definirani ponajprije sa stajališta psihologijske znanosti, a glavna pažnja autorice je usmjerena na teorijske i metodologijske pristupe u proučavanju općih društvenih vrijednosti.
  Vrijednost knjige je višestruka: ona se ogleda ponajprije u sadržajnoj obuhvatnosti i temeljitosti prikaza teorijskih i empirijskih dometa proučavanja vrijednosti na području psihologijske znanosti zbog čega ju, u hrvatskim okvirima, možemo opravdano smatrati jedinstvenom znanstvenom raspravom; sadržaj knjige je utemeljen na bogatoj i relevantnoj znanstvenoj literaturi, kako svjetskoj tako i domaćoj; u prikazu pojedinih teorijskih postavki i metodologijskih pristupa autorica se ne zadržava samo na njihovu opisivanju i objašnjenju već o njima raspravlja i kritički, evaluirajući ih ponajprije sa stajališta njihova spoznajnog doprinosa te metrijskih prednosti i ograničenja; i na kraju, knjiga je pisana vrlo čitko i zanimljivo, pa unatoč mjestimičnoj složenosti izložene problematike, zainteresirani čitatelj neće osjetiti zamor kojim je nerijetko popraćeno čitanje znanstvene i stručne literature. (dr. sc. Vesna Lamza Posavec)


Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

O autorici (otvara se u novom prozoru)

Područja: fakulteti, instituti, zavodi * društvo u kojemu živimo * Hrvatska i regija - nekada i sada

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


K. P. Liessmann: Budućnost dolazi! - O sekulariziranim očekivanjima spasenja i razočaranju u vezi s tim - Eseji
 
K. Peračković: (Za)što raditi u postindustrijskom društvu?
 
V. Kolesarić: Status introspekcije u suvremenoj psihologiji
 
V. Lamza-Posavec: Javno mnijenje - teorije i istraživanje
 
A. Leburić, I. Tomić-Koludrović: Nova političnost mladih
 
D. Dukovski: Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. st. I. i II.