Crtež i slika u dijagnostici i terapiji

dr. Ljiljana Kondić, dr. sc. Adinda Dulčić
suizdavač: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG

godina izdanja: © 2009. (prvo izdanje) - biblioteka: Psihologija
format: 20 x 20 cm; opseg: 48 stranica u boji; uvez: meki
ISBN 978-953-180-163-8; CIP zapis 703074


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

   Među brojnim tehnikama koje su se razvile za dijagnosticiranje i terapiju osoba s psihičkim poremećajima značajno mjesto zauzimaju i crtež i slika. Crtež i uporaba boja otkrivaju unutarnji svijet crtača i njegov odnos s vanjskim svijetom, a u psihoterapijskom tretmanu ukazuju i na vrstu i obilježja terapijskog odnosa te na učinak terapije. Osim što su pokazali svoju dijagnostičku vrijednost, crtež i slika imaju sve važniju ulogu u terapiji prevenciji poteškoća i poremećaja, jer brojni psihoterapijski smjerovi primjenjuju kreativne tehnike kao jedno od značajnih sredstava podrške pacijenata, a neki od njih su kreativnost postavili u središte svoje terapije, smatrajući da je kreativnost u svim vidovima i oblicima najbolje sredstvo za oslobađanje ljudi od stresnih i bolnih sadržaja.

Iz knjige
   (...) Za uspješnu psihoterapiju vrlo je važna i uloga roditelja. Naime, ako roditelje djece s poremećajima ne znaju i ne osvijeste svoj udio u nastanku poremećaja djeteta, dijete će samo trenutačno riješiti problem, jer će ga njegovo okruženje opet inducirati.
   Naime, tijekom rada s djecom - terapeut je stekao uvid u jedan možda općedruštveni problem: roditelji uglavnom dosta znaju o tjelesnom razvoju svoje djece, ali o fazama psihičkog razvoja djeteta, pogotovo u ranom djetinjstvu - ne znaju dovoljno. Ako teorijski i znaju, jednostavno nisu uvježbani za postupanje u pojedinim za dijete osjetljivim situacijama.


Sadržaj knjige
Uvodna riječ
  Crtež ljudske figure
  Dječji crtež
  Boje i njihova značenja
  Terapija i prevencija
Primjeri
  Poremećaj govornog i jezičnog razvoja te deficit pažnje
  Anksiozni poremećaj zbog straha od odvajanja
  Selektivni (elektivni) mutizam
  Anksiozna reakcija
  Jezična slabost i zamuckivanje
  Poremećaj učenja
  Mucanje
  Dislalija
  Poremećaj komunikacije
  Strah od mraka i enureza
  Strah od mraka
  Nedovoljna mentalna razvijenost
  Psihički poremećaji izazvani afazijama
  Shizoafektivni poremećaj
Literatura
O autoricama


O autoricama (otvara se u novom prozoru)

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


W. Glasser: Pozor! Psihijatrija može biti opasna za vaše mentalno zdravlje
 
M. Chethik: Tehnike u dječjoj terapiji - Psihodinamske strategije
 
C. Glasser: Moj svijet kvalitete - vježbenica
 
Lj. Uvodić-Vranić: Kako se pomiriti
 
M. Ljubetić: Važno je znati kako živjeti - Rano otkrivanje poremećaja u ponašanju predškolske djece
 
Lj. Kondić: Zimska bajka
 
Z. Đurić, J. Veljković, M. Tomić: Psihodrama