Novinarstvo u pluralističkom društvu

zbornik radova


recenzenti: dr. Nedjeljko Kujundžić, dr. Pavle Novosel

godina izdanja: © 1991. (prvo izdanje) - biblioteka: Komunikologija
format: 16 x 24 cm; opseg: 256 stranica; uvez: meki
ISBN ISBN 86-7057-114-5


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Ovaj zbornik stručnih i znanstvenih radova iz područja komunikologije i teorije i prakse novinarstva nastao je kao rezultat znanstvenog skupa Novinarstvo u pluralističkom društvu, održanog u Zagrebu 13.-15. prosinca 1990. godine.

Iz sadržaja
PREDGOVOR (Mario Plenković)
I. dio
Mario Plenković: Novinarstvo u pluralističkom društvu
II. dio - INTERDISCIPLINARNI I METAŽURNALISTIČKI ASPEKTI NOVINARSTVA
France Verg: Perspektive političnega pluralizma u Jugoslaviji ali "blešč in beda" novih demokracij
Zvonko Posavec: Granice pluraliteta političke zajednice
Firdus Džinić: Položaj i uloga velikih medija u uslovima političkog luralizma
Tomislav Jantol: Neovisno novinarstvo u funkciji kritičke javnosti
Jelenka Voćkić Avdagić: Komunikološki aspekti novinarstva u pluralističkom društvu
Davor Rodin: Četiri moćna protivnika pluralističke liberalne demokracije
Živko Nedelkovski: Provje(t)ravanje koncepcije novinarstva i javnog informiranja u pluralističkom društvu
Zdravko Tomac: Političke stranke i novinarstvo
Josip Vidaković: Novinstvo kao povijesni izvor
Emil Vlajki: Novinarstvo u uslovima nacionalnog ustrojstva (poliitekonomske pretpostavke)
Radomir Životić: Istinitost obavještavanja u pluralističkom društvu
Nedjeljko Kujundžić: Regulacija sfere javnog komuniciranja
Emina Kečko Isaković: Mogućnost medijske autonomije u uvjetima pluralističkog novinarstva
III. dio - KOMUNIKOLOŠKO ASPEKTI NOVINARSTVA U PLURALISTIČKOM DRUŠTVU
Pavle Novosel: Od "showa" do "elektronskog foruma": novi putevi elektronskog medija
Vlatka Krsmanović: Elektronski mediji u funkciji društvenih promjena
Marko Goluža: Otkrivanje važnosti primatelja
Besim Spahić: Izborni marketing i selektivna percepcija kao baza formiranja suprotstavljenih svijesti u pluralističkom društvu
Stevo Reljić: Geneza štampe od monističke ka pluralističkoj
Manca Košir: Tipi novinarskega diskurza kot interpretant spremenjenoga označevlnega okolja
Mladen Stanković: Kultura dijaloškog komuniciranja
Vanda Krajinović: Pluralizam komunikacijskih funkcija ili pluralistička kultura?
Vlasta Kučiš: Poslovno komuniciranje u pluralističkom društvu
Zoran Udovičić: Na kliskom terenu demokratije
IV. dio - NOVINARSKI ASPEKTI JAVNOG KOMUNICIRANJA U PLURALISTIČKOM DRUŠTVU
Ante Gavranović: Informacijski sustav EURO '92: kako ulaziti u Evropu
Slobodan Budakov: Kakvo može biti novinarstvo u jugoslavenskom pluralističkom društvu
Stjepan Malović: Novinarstvo - profesija a ne ideologija
Pavle Milivojev: "Onemogućeno održavanje neprijateljskog skupa"
Juraj Plenković: Komunikološka edukacija - jedna od pretpostavki izgradnje sistema javnog komuniciranja
Miodrag Krencer: Alternativni radio - prva najava pluralističkog novinarstva
Marko Sapunar: Radio-novinarstvo u pluralističkom društvu
Davorka Pšenica: Baze podataka za novinare
Tomislav Držić: Pluralističke smjernice za istraživanje u pripremi novinskog sadržaja
V. dio - SAŽECI OSTALIH SAOPĆENJA
Vesna Kovačević: Od informisanja ka komuniciranju
Josip Grbelja: Informacija - novost u simultanom kruženju
Darko Draženović: Informacija - nukleus ili alibi
Andrej Plenković: Komuniciranje u pravnim institutcijama
Daniela Obradović: Objektivnost informacija
Slavko Kalčić: Za dijaloško novinarstvo

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


S. P. Ramet: Balkanski Babilon - Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva pada
 
S. P. Ramet, D. Matić (ur.): Demokratska tranzicija u Hrvatskoj - transformacija vrijednosti, obrazovanje, mediji
 
T. Cipek, J. Vrandečić (ur.): Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji
 
V. Lamza-Posavec: Javno mnijenje - teorije i istraživanje
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
 
K. Peračković: (Za)što raditi u postindustrijskom društvu?
 
K. P. Liessmann: Budućnost dolazi! ... Eseji