Pravo i metodologija prava - Stvaranje i ostvarenje prava

dr. Vjekoslav Miličić


recenzenti: prof. dr. Albin Igličar, prof. dr. Marijan Pavčnik

godina izdanja: © 1992. (prvo izdanje) - biblioteka: Posebna izdanja
format: 16 x 24 cm; opseg: 148 stranica; uvez: meki
ISBN ISBN 86-7057-121-8


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Pitanja koja se u knjizi obrađuju jesu osnovne kategorije opće teorije prava, a time i osnovne kategorije znanosti prava. Strukturirana je u dva osnovna dijela: Pravo i metodologija prava - predmet i metode i Prijedlog modela predmeta i metoda u stvaranju prava. U prvome dijelu knjige zasniva se i izlaže pravo kao društveni poredak, te njemu korespodentne metode metodologije prava, osobito sociološka metoda, aksiološka metoda i dogmatska metoda. Kao konzekventan ishod prethodnoga, u drugome dijelu knjige, iskaza su preskripcije posebnih metoda u stvaranju prava. Metode koje se koriste u radu jesu metode opće metodologije i metode prava. Reference rada su teorijska literatura, pravni akti, građa rada u zakonodavnim tijelima, sudska praksa i dr.

Iz sadržaja
Uvod
Pravo i metodologija prava - predmet i metode
Ethos društvenih znanosti
  "Kako"
  "Što"
  "Čemu"
Pravo - društveni poredak
  O definiranju
  Pojam o pravu
  Izvodi
Zamisao metodologije prava
  Posebne metode u pravu
Prijedlog modela predmeta i metoda u stvaranju prava (preskripcije)
Opći postulati u stvaranju prava
Posebni postulati u stvaranju prava
  Sociološka metoda u pravu
  Aksiološka metoda u pravu
  Dogmatska metoda u pravu
osnovni metodološki slijed procesa stvaranja prava
Model (uži smisao)
Zaključak
Citirana literatura i drugi izvori
Skraćenice

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


S. P. Ramet: Balkanski Babilon - Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva pada
 
S. P. Ramet, D. Matić (ur.): Demokratska tranzicija u Hrvatskoj - transformacija vrijednosti, obrazovanje, mediji
 
T. Cipek, J. Vrandečić (ur.): Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji
 
V. Lamza-Posavec: Javno mnijenje - teorije i istraživanje
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
 
K. Peračković: (Za)što raditi u postindustrijskom društvu?
 
K. P. Liessmann: Budućnost dolazi! ... Eseji