Politička kultura i politička socijalizacija

dr. sc. Vladimir Vujčić

recenzenti: dr. sc. Pavao Novosel; dr. sc. Ivan Šiber


godina izdanja: © 1993. (prvo izdanje) - biblioteka: Politologija
format: 16 x 24 cm; opseg: 248 stranica; uvez: meki
ISBN 86-7057-123-4; CIP UDK -


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

  Prvi dio obrađuje opća teorijska i metodološka pitanja istraživanja političke kulture i političke socijalizacije mladih, pri čemu se izlažu postignuća i iskustva sličnih istraživanja u svijetu. U drugome i trećemu dijelu izlažu se rezultati empirijskih istraživanja političke kulture i političke socijalizacije u Hrvatskoj na prijelazu iz socijalističkoga u demokratsko ustrojstvo društva.

Iz predgovora
   Uspostava demokracije u Hrvatskoj aktualizirala je pitanje političke kulture i političke socijalizacije građana. Politička je znanost u svijetu pokazala da politička kultura naroda posjeduje autonomni i značajan utjecaj na stabilnost i kvalitetu demokracije. Dokazano je da se politička kultura uči u živoj praksi demokracije, ali da u tome i školski politički odgoj i obrazovanje mogu imati značajnu ulogu. Smatra se, naime, da politički odgoj i obrazovanje mladih mogu skratiti i kvalitetno obogatiti vrijeme pukoga empirijskog stjecanja političke kulture. Pritom je, dakako, važno voditi računa o tome da se u teoriji i praksi odgoja uspostavi razlika između političke indoktrinacije i političkog odgoja i obrazovanja kao oblika političke socijalizacije mladih. (...)
   Ovom knjigom pokušavalo se objasniti pojam, sadržaje, tipove i stilove političke kulture. Provedeno je i istraživanje razvoja političke kulture mladih u nas i činitelja njihove političke socijalizacije. Istraživanje je provedeno na razini osnovne škole stoga što brojna istraživanja u svijetu svjedoče o tome da se temelji političke kulture uspostavljaju baš u vrijeme osnovnog odgoja i obrazovanja. Pretpostavljamo da se ova knjiga može koristiti i kao priručnik u ostvarivanju predmeta političkog obrazovanja u srednjim školama, ali i kao priručnik nastavnika u našemu školskom sustavu. Ona može, vjerujemo, poslužiti svima koji žele upoznati fenomen političke kulture i načine njezina stjecanja.


Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Područja: fakulteti, instituti, zavodi * društvo u kojemu živimo

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


I. Grdešić: Političko odlučivanje
 
V. Lamza-Posavec: Javno mnijenje - teorije i istraživanje
 
S. P. Ramet, D. Matić (ur.): Demokratska tranzicija u Hrvatskoj - transformacija vrijednosti, obrazovanje, mediji
 
S. P. Ramet: Balkanski Babilon - Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva pada
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
 
K. Peračković: (Za)što raditi u postindustrijskom društvu?
 
S. P. Ramet: Čija demokracija? - Nacionalizam, religija i doktrina kolektivnih prava...