Poslovno komuniciranje i masovni mediji

zbornik radova


recenzenti: prof. dr. Samuel Brečka, prof. dr. Mark Kravtsov, prof. dr. Mario Plenković

godina izdanja: © 1992. (prvo izdanje) - biblioteka: Komunikologija
format: 17 x 24 cm; opseg: 152+166 stranica (dvojezično izdanje: hrvatski + engleski); uvez: meki
ISBN ISBN 86-7057-128-5


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Zbornik stručnih i znanstvenih radova pod nazivom Poslovno komuniciranje u masovnim medijima nastao je u povodu IV. međunarodnog znanstvenog skupa, koji se pod istim nazivom održao u Zagrebu sredinom prosinca 1992. godine.

Iz sadržaja
PREDGOVOR (Mario Plenković)
I. dio - ZAČECI KOMUNIKOLOGIJE
N. Kujundžić i J. Orešković Ostojić : Branko Kotruljić (1400-1468) - utemeljitelj poslovnog komuniciranja
II. dio - TEORIJSKI ASPEKTI POSLOVNOG KOMUNICIRANJA - OPĆI PROBLEMI POSLOVNE KOMUNIKOLOGIJE
M. Plenković: Poslovna komunikologija - struktura i funkcija
F. Vreg: Teorije komunikacijskih, propagandnih i marketinških modela
D. E. Williams: Poslovno komuniciranje u ozračju različitih struktura
Z. Jašić: Globalizacija svjetske ekonomije
A. Gavranović: Potraga za poslovnim identitetom
S. Reljić: Poslovno komuniciranje - indikator obilježja društvenih sustava
M. Stanković: Produktivnost inventivnog komuniciranja
B. Spahić: Total design - cjelovit sustav poslovnog komuniciranja
A. Križman, H. Oblak: Logistika poslovne politike
M. Missoni: Informacijsko-dokumentacijsko-komunikacijski sustavi poslovnog i javnog komuniciranja
A. Asherov, M. Kravtsov, J. Plenković, V. Kučiš: Pet generacija informatičkih tehnologija u poslovnoj komunikologiji
III. dio - PRIMIJENJENO POSLOVNO KOMUNICIRANJE - POSEBNI PROBLEMI POSLOVNE KOMUNIKOLOGIJE
V. Mileta: Funkcija masovnih medija u promicanju poslovne komunikologije
P. Novosel: Hrvatska u međunarodnom pregovaranju: jedna komunikacijska analiza
M. Goluža: Partneri bez kojih se više ne može
J. Vidaković: Odnos novinar-čitateljstvo kao preduvjet komuniciranja
J. Plenković: Novi management - poslovno komuniciranje u poduzećima
Đ. Tabaković, Z. Sušanj: Javno komuniciranje i mišljenje građana o krivnji i kazni
B. Čupin: Poslovna politika javnih poduzeća u sustavu javnog komuniciranja
P. Skok: Poslovno komuniciranje u suvremenoj školi
A. Brkić: Hrvatske željeznice u poslovnom komuniciranju i masovnim medijima
E. Skočir: Informacijski sustav Skupštine Republike Slovenije
S. Alić, B. Jukić, I. Lah: Akcije Public Relations za Osiguranje "Helios"
IV. dio - POJEDINAČNI PROBLEMI POSLOVNE KOMUNIKOLOGIJE - INTERDISCIPLINARNA PRIOPĆENJA
A. Pažanin: Duhovne znanosti i mediji javnog komuniciranja
I. Koprek: Obzor modernog novinarstva i novinarske etike
J. Voćkić Avdagić: Poslovno komuniciranje i moderno novinarstvo
E. Kečo Isaković: Društvo prosvijetljeno komunikacijama - nada za progres
S. Malović: I medijski mamuti izumiru, zar ne?
N. Unukić: Moderno novinarstvo - pretplata na budućnost
M. Sapunar: Elektronski mediji i poslovno komuniciranje
V. Miličić: Načela prava kao odrednice poslovnog komuniciranja
R. F. Hixon: Pravo i razvoj informacija
A. Plenković: Pravni aspekti poslovnog komuniciranja
V. Jadrešić: Turistička komunikologija, animacija i masovni mediji
V. I. Astahova: Komunikacija između nastavnika i studenata
N. F. Osipova: Utjecaj informiranja na studente
G. P. Klimova: Posredovanje umetničkog djela
E. Astahova: Komuniciranje među političkim strankama
V. Krsmanović: Novi žurnalizam i elektronski mediji

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


S. P. Ramet: Balkanski Babilon - Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva pada
 
S. P. Ramet, D. Matić (ur.): Demokratska tranzicija u Hrvatskoj - transformacija vrijednosti, obrazovanje, mediji
 
T. Cipek, J. Vrandečić (ur.): Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji
 
V. Lamza-Posavec: Javno mnijenje - teorije i istraživanje
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
 
K. Peračković: (Za)što raditi u postindustrijskom društvu?
 
K. P. Liessmann: Budućnost dolazi! ... Eseji