Proljetna rasprodaja sajamskih primjeraka donosi sljedeće novitete (abecedno):
    * Dijete - istraživač i stvaralac - Igra, istraživanje i stvaranje djece rane i predškolske dobi (Anka Došen Dobud)
    * Nezavisna Država Hrvatska 1941.-1945. (zbornik radova - 2. izdanje) (Sabrina Ramet, ur.)
    * Od troškova do koristi - Analiza troškova i koristi u pripremi projekta (Ana-Maria Boromisa)
    * Odnosi s javnošću u funkciji potpore arhivskom menadžmentu i menadžmentu događanja (Goran Pavelin)
    * Roditelj - graditelj odnosa (Igor Longo)
    * Status introspekcije u suvremenoj psihologiji (Vladimir Kolesarić)

  Tijekom trajanja Proljetne rasprodaje sajamskih primjeraka nudimo:
    * stotinjak naslova po sajamskim cijenama - popis naslova
    * oslobađanje svih narudžbi poštanskih troškova
    * 10% dodatnog popusta za plaćanje unaprijed (ponuda/predračun za fizičke/pravne osobe)

p.s. Sajamski primjerak znači kako je knjiga bila na sajmu ili u knjižari te može biti ogrebana, "imati uho" i sl., ali bez unutarnjih oštećenja. Zbog većih broja upita tijekom rasprodaje, može doći do manjih zastoja u brzini odgovaranja ili u dostavi. Zahvaljujemo na razumijevanju.


Izdvojeni naslovi iz ponude sajamskih primjeraka:

D. Dukovski: Istra i Rijeka u Hrvatskome proljeću
 
T. Cipek, J. Vrandečić (ur.): Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji
 
D. Dukovski: Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. st. I. i II.
 
B. Boban: Stjepan Radić u vrijeme Prvoga svjetskog rata
 
S. P. Ramet: Balkanski Babilon - Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva pada
 
S. P. Ramet (ur.): Nezavisna Država Hrvatska 1941.-1945.

T. Novak: Buchenwald - svjedočanstvo
 
K. P. Liessmann: Budućnost dolazi! ... Eseji
 
S. P. Ramet: Čija demokracija? - Nacionalizam, religija i doktrina kolektivnih prava...
 
S. P. Ramet, D. Matić (ur.): Demokratska tranzicija u Hrvatskoj - transformacija vrijednosti, obrazovanje, mediji
 
T. Cipek (ur.): Hrvatska politološka tradicija - prinosi za povijest hrvatske politologije
 
T. Cipek: Ideja hrvatske države u političkoj misli Stjepana Radića
 
A. Holl: Isus u lošem društvu - Tamjan i sumporNaša izdanja u biblioteci Povijest - klikom na sliku ili naslov otvara se opširni opis knjige.

Biblioteka - Povijest (knjige u biblioteci - abecedeno)

dr. sc. Darko Dukovski
Istra i Rijeka u Hrvatskome proljeću
98 kn (+PDV 5% =102,90 kn) (17x24 cm; 382 stranice; 198 c/b fotografija; tvrdi uvez; biblioteka: Povijest)
Povijest Hrvatskog proljeća je "živa" povijest ne samo po onima koji su aktivno ili pasivno sudjelovali u tim burnim i prijelomnim događajima nego i zbog posljedica tih događaja. Samostalna i neovisna Hrvatska je danas realnost. Neprijeporno je da je većina proljećara, matičara i sveučilištaraca, iako im krajnji cilj nije bilo izdvajanje Hrvatske iz jugoslavenske federacije, nego ostvarivanje ravnopravnosti republika i naroda u okvirima postojeće države, već tada, početkom 70-ih ugradila svoj idealizam, htijenja, ufanja, domoljublje i slobodoljublje u, dvadeset godina kasnije, realizirani projekt samostalne demokratske hrvatske države.
No, knjiga nije samo o njima. Istraživanje bi bilo nepotpuno bez onih koji nisu prepoznali značaj Proljeća, onih koji u to vrijeme nisu mogli prihvatiti radikalnije zamisli reformskog pokreta, posebice njegov nacionalni program, iako su bezrezervno prihvaćali društvene, političke i gospodarske reforme, koje su Hrvatsku naposljetku dovele u poziciju konfederalne jedinice i pripremile je za proces razdruživanja i prekid političkih i državnopravnih veza s jugoslavenskom federacijom. Ovo je knjiga o jednom kratkom, ali događajima bremenitom vremenu, vremenu "brzog življenja", vremenu vjere, ponosa, prkosa i dokazivanja, vremenu dvojbi, sazrijevanja i odlučnosti. Naposljetku, o vremenu sukoba ideologija, kušnja i kritika različitih vizija hrvatske budućnosti.

prof. dr. sc. Tihomir Cipek; prof. dr. sc. Josip Vrandečić (urednici)
Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji (zbornik radova)
68 kn (+PDV 5% =71,40 kn) (16x23 cm; 336 stranica; meki uvez; biblioteka: Povijest)
Za razliku od brojnih knjiga o ovoj temi, koje su pretežno normativne - obilježene su "zauzimanjem strana" i davanjem smjernica, radovi u ovom zborniku su uglavnom lišeni takva pristupa, pa je i to kvaliteta zbornika. Raznolikost tema u zborniku pridonijet će boljem uvidu u moderne teorije nacije, sagledavanju problema hrvatske etnogeneze u svjetlu novih teorijskih spoznaja, osvijetliti pojedine faze konstituiranja hrvatske nacije te približiti poglede hrvatskih preporoditelja i teoretičara u tom procesu. Zbornik ujedinjuje radove petnaest znanstvenika iz Hrvatske, Austrije, Njemačke i Poljske, koji predstavljaju značajne nove spoznaje o nastajanju moderne hrvatske nacije, pri čemu se služe brojnim izvorima hrvatskih i europskih arhiva. Posebno treba naglasiti komparativni pristup, koji nastanak hrvatske nacije stavlja u kontekst usporedivih razvoja susjednih naroda kao i europskih procesa.

prof. dr. sc. Sabrina Ramet (urednica)
Nezavisna Država Hrvatska 1941.-1945. (zbornik radova)
150 kn (+PDV 5% =157,50 kn) (16x23 cm; 248 stranica; meki uvez; biblioteka: Povijest)
Radovi inozemnih i hrvatskih povjesničara i politologa u ovom zborniku s različitih motrišta propituju neka od najvažnijih pitanja vezanih uz NDH, pri čemu će se čitatetlji suočiti i s novim interpretacijama, ali i s potpuno novim i javnosti nepoznatim činjenicama.
Vjerujemo da će ovi razlozi potaknuti nova istraživanja te pridonijeti rasvjetljavanju ovog dijela prošlosti koji uvelike obilježuje i našu sadašnjost.

dr. sc. Darko Dukovski
Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća
148 kn (+PDV 5% =155,40 kn) (17x24 cm; 736 stranica (I. i II. sv.); 494 c/b fotografije; tvrdi uvez; biblioteka: Povijest)
Pregled političko-povijesnih događaja u vrijeme raspada feudalnog sustava, tj. propasti višestoljetnih carstava i postupnog stvaranja građanskog društva, modernih nacija i nacionalnih država što je zbog sukobljenih koncepcija i pretenzija jačih rezultiralo s nekoliko lokalnih ratova i dva svjetska rata. Autor razmatra navedene teme na prostoru Srednje i Jugoistočne Europe, ali i svake pojedine države i njihovih međusobnih odnosa. I. svezak obuhvaća razdoblje od 1800. do 1914. godine, a II. od 1914. do 1999. godine.

dr. sc. Branka Boban
Stjepan Radić u vrijeme Prvoga svjetskog rata
48 kn (+PDV 5% =50,40 kn) (16x23 cm; 388 stranica; tvrdi uvez; biblioteka: Povijest)
U knjizi se tematiziraju političke ideje i djelovanje jednoga od najistaknutijih hrvatskih političara - Stjepana Radića. U razdoblju Prvoga svjetskog rata oblikovao se niz zanimljivih i za hrvatsku povijest značajnih vanjskopolitičkih stavova i aktivnosti Stjepana Radića i njegove Hrvatske pučke seljačke stranke, koje su odredile socijalizacijske obrasce hrvatskog naroda. Zahvaljujući izvrsnoj analizi, javnosti je omogućen uvid u sve nijanse političkog djelovanja Stjepana Radića i HPSS-a u tom razdoblju.